Aplikácie pre Raspberry Pi2 s Windows 10

1. septembra 2015

Pripomeňme, že doska (v Alze stojí 59 €, v zahraničných zásielkových obchodoch ju zoženiete lacnejšie) využíva štvorjadrový procesor ARM Cortex-A7 taktovaný na 800MHz a 1GB SDRAM. Umožňuje aj pripojenie klasického externého monitora cez rozhranie HDMI, alebo displeja ako súčiastky cez 15-pinový Display Serial Interface (DSI). Externý displej môžete využiť buď ako súčasť scenára nasadenia dosky, napríklad v informačnom paneli, alebo len v etape ladenia aplikácie na výpis obsahu premenných a podobne. Na doske je aj ďalší 15-pinový MIPI Camera Serial Interface (CSI-2) konektor na pripojenie kamery. Napájanie je štandardne riešené z micro USB portu (5V, 2A). K dispozícii sú 4 porty USB 2.0, Ethernet 10/100 a audio 3.5mm jack konektor.

Pri “elektrickom” zakomponovaní dosky do zariadenia, ktoré bude ovládať využijete 40-pinový systémový konektor. Obsahuje 27 vstupno – výstupných portov, pričom niektoré z nich sa dajú prekonfigurovať tak aby fungovali ako špeciálne porty (SPI, I2C, RS232…).

Ukážeme dva logicky na seba nadväzujúce príklady Hello World a Blinky. “Hello world” aplikácia bude zobrazovať text a grafiku cez monitor pripojený HDMI káblom. Názov druhej aplikácie “Blinky” je notoricky známy v komunite vývojárov aplikácií pre mikrokontroléry. Cieľom je rozblikať LED diódu pripojenú k GPIO portu. Po úspešnom spustení takejto aplikácie na doske bez displeja máte istotu, že všetko je správne prepojené a nakonfigurované a môžete sa pustiť do vývoja reálnych aplikácií. Pre jednoduchosť, druhý projekt popísaný v tomto článku vznikne doplnením aplikácie HelloWorld o obsluhu časovača a GPIO portu. Okrem blikania LED diódou bude zobrazovať na obrazovke aj synchrónne blikajúci kruh

Hello World

Na vývoj potrebujete fyzický, alebo virtuálny počítač s Windows 10 a vývojovým prostredím Visual Studio Vytvorte projekt typu Blank App v zložke Windows Universal a nazvite ho Hello World. Využijeme programovací jazyk C#.

Keďže neskôr v rámci UWP aplikácie pre dosku Raspberry Pi 2 s Windows 10, budeme využívať funkcionalitu špecifickú pre IoT Core edíciu tohto univerzálneho operačného systému, najskôr musíme do projektu pridať referenciu na Windows IoT SDK. Otvorte dialógové okno Reference Manager (v okne Soluton Explorer v kontextovom menu Referencess, položka Add) a označte položku Windows IoT Extension SDK

Používateľské rozhranie v súbore MainPage.xaml bude obsahovať len dva prvky – TextBox a tlačidlo

<Grid Background=”{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}”>


<StackPanel HorizontalAlignment=”Center” VerticalAlignment=”Center”>


<TextBox x:Name=”HelloMessage” Text=”Hello, World!” Margin=”10″ IsReadOnly=”True”/>


<Button x:Name=”ClickMe” Content=”Klikni sem!”
Margin=”10″ HorizontalAlignment=”Center”/>


</StackPanel>

</Grid>

Obsluha zatlačenia tlačidla v súbore MainPage.xaml.cs je taktiež triviálna

private
void ClickMe_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{


this.HelloMessage.Text = “Hello, Windows IoT Core!”;

}

Keďže je to univerzálna aplikácia, ktorá pobeží nielen na Raspberry Pi2, ale na akomkoľvek Windows 10 zariadení, a zatiaľ sme do nej nepridali žiadnu funkcionalitu špecifickú len pre IoT Core môžete aplikáciu najskôr spustiť na svojom vývojárskom počítači. Všimnite si, že v poli Solution Platform je nastavená platforma x86, takže nemusíte nič meniť.

V druhej fáze pripojíme vývojovú dosku Raspberry Pi2 cez sieť k počítaču, na ktorom aplikáciu vyvýjame a spustíme aplikáciu priamo na nej. Pripojte k doske ethernetový kábel, monitor, klávesnicu a myš. Po nábehu operačného systému je doska pripravená na zavedenie aplikácie. Doska musí byť pripojená v rovnakej sieti ako vývojársky počítač a musí mať unikátny názov. Názov môžete zmeniť tak, že sa k doske pripojíte cez Power Shell a nový názov nastavíte príkazom

setcomputername <nový-názov>

Najskôr je potrebné v poli Solution Platform nastaviť ako hardvérovú platformu ARM a vo vedľajšom poli zmeniť voľbu Local Machine na Remote Machine. V dialógu Remote Connections vyberte pripojenú vývojovú dosku. Klávesom F5, alebo z menu Debug | Start Debugging aplikáciu spustíte.

Ak sa vám zobrazí oznam Unable to connect to the Microsoft Visual Studio Remote Debugger , je potrebné spustiť na doske externý debugger msvsmon.exe. Jeho spúšťanie nastavíte cez PowerShell príkazom

schtasks /run /tn StartMsvsmon.

Vo finále je potrebné nastaviť, aby sa vaša aplikácia spustila automaticky po nabootovaní Windows 10 IoT Core na Raspberry Pi2, je potrebné cez PowerShell zadať príkaz

iotstartup add headed HelloWorld.

Blinky

Námetom aplikácie je rozblikať LED diódu pripojenú k niektorému GPIO portu, v tomto prípade konkrétne ku GPIO5, ktorý je na pine konektora 29. LED diódu je potrebné zapojiť cez obmedzovací odpor, tak ako je naznačené na schéme. Môžete využiť univerzálnu prepojovaciu dosku, alebo jednoduchšie pripojiť LED diódu s odporom priamo na 40 pinový konektor pomocou dvoch dutiniek.


Pripojenie LED diódy k vhodnému GPIO pinu. Hodnotu odporu odporúčame 220 ohm

Rasbperry6 Príklad zapojenia na univerzálnej prepojovacej doske

Keďže je to úvodný príklad, bola by škoda nevyužiť možností výpisu ladiacich informácií, preto aplikáciu vytvoríme pre konfiguráciu s monitorom pripojeným cez HDMI. Pre jednoduchosť upravíme už vytvorený projekt Hello World, v ktorom už máte pridanú referenciu na Windows IoT Extension SDK. Používateľské rozhranie aplikácie v súbore MainPage.xaml bude obsahovať virtuálnu LED, údaj o perióde časovača a pole pre prípadný oznam.

<StackPanel HorizontalAlignment=”Center” VerticalAlignment=”Center”>

<Ellipse x:Name=”LED” Fill=”LightGray” Stroke=”White”

Width=”100″ Height=”100″ Margin=”10″/>

<TextBlock x:Name=”DelayText” Text=”500ms” Margin=”10″

TextAlignment=”Center” FontSize=”26.667″ />

<TextBlock x:Name=”GpioStatus” Text=”Inicializujem GPIO…”

Margin=”10,50,10,10″ TextAlignment=”Center” FontSize=”26.667″ />

</StackPanel>

 

Najskôr ukážeme príklad procedúry, ktorá nastaví výstup GPIO 5 na hodnotu logická 1. V príklade využijeme sofistikovanejší kód v obsluhe tiku časovača, ktorý bude diódu rozsvecovať a zhášať.

using Windows.Devices.Gpio;

 

public void GPIO()

{

//implicitný GPIO controller

GpioController gpio = GpioController.GetDefault();

if (gpio == null) return; //GPIO nedostupné

 

//Otvorenie GPIO 5

using (GpioPin pin = gpio.OpenPin(5))

{

//Nastavenie HIGH value (logická 1) – ipmlicitná hodnota pre výstup

pin.Write(GpioPinValue.High);

 

//Mód pinu výstup

pin.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);

}

}

 

Kód v súbore MainPage.xaml.cs obsahuje definovanie parametrov a inicializáciu časovača s periódou 500 ms.

private const int LED_PIN = 5;

private GpioPin pin;

private GpioPinValue pinValue;

private DispatcherTimer timer;

private SolidColorBrush redBrush = new SolidColorBrush(Windows.UI.Colors.Red);

private SolidColorBrush grayBrush = new SolidColorBrush(Windows.UI.Colors.LightGray);

 

public MainPage()

{

InitializeComponent();

 

timer = new DispatcherTimer();

timer.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(500);

timer.Tick += Timer_Tick;

InitGPIO();

if (pin != null)

{

timer.Start();

}

}

 

Procedúra pre inicializáciu GPIO portu najskôr testuje, či zariadenie takýto typ portov má a následne nastaví GPIO pin 5 do výstupného módu

private void InitGPIO()

{

var gpio = GpioController.GetDefault();

if (gpio == null)

{

pin = null;

GpioStatus.Text = “Zariadenie nemá GPIO”;

return;

}

 

pin = gpio.OpenPin(LED_PIN);

pinValue = GpioPinValue.High;

pin.Write(pinValue);

pin.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);

GpioStatus.Text = “GPIO inicializované.”;

}

 

Napokon vytvorte procedúru, ktorá sa volá v každom tiku časovača a ktorá periodicky rozsvecuje a zháša LED diódu a zároveň mení farbu kruhu na obrazovke

private void Timer_Tick(object sender, object e)

{

if (pinValue == GpioPinValue.High)

{

pinValue = GpioPinValue.Low;

pin.Write(pinValue);

LED.Fill = redBrush;

}

else

{

pinValue = GpioPinValue.High;

pin.Write(pinValue);

LED.Fill = grayBrush;

}

}

Používateľské rozhranie aplikácie. Pridali sme prvok typu slider, pomocou ktorého môžeme meniť periódu blikania.

Ľuboslav Lacko

 

 

 

Reklamy

Aktualizovaný postup inštalácia Windows 10 IoT na dosku Raspberry Pi 2

27. augusta 2015

Image operačného systému pre podporovanú mikrokontrolérovú dosku vytvoríte pomocou nástroja Imaging and Configuration Designer (ICD). Budete potrebovať

 • · Dosku Raspberry Pi 2 (dostupný napríklad na alza.sk).
 • · Počítač s Windows 10. Musí to byť fyzický stroj, nie virtuálny, nakoľko potrebujete prístup k čítačke pamäťových kariet
 • · 5V micro USB zdroj schopný dodať prúd aspoň 1 A, napríklad z tabletu
 • · 8GB micro SD kartu triedy 10, alebo vyššiu.
 • · HDMI a Ethernet kábel
 • · Monitor, klávesnicu a myš – budete potrebovať na pokusy s doskou po nainštalovaní operačného systému

clip_image002

Konfigurácia na prenesenie Windows 10 IoT Core na SD kartu a následné spustenie

Z webovej stránky http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616847 si stiahnite ISO image Windows 10 IoT Core, ktorý potom prenesiete na SD kartu. Veľkosť súboru je 530 MB. Po stiahnutí kliknite v aplikácii Prieskumník na ISO súbor, čím sa namapuje ako virtuálna jednotka, na ktorej je inštalačný súbor Windows_10_IoT_Core_RPi2.msi. Spustite ho a v procese inštalácie sa súbor flash.ffu prekopíruje do adresára C:\Program Files (x86)\Microsoft IoT\FFU\RaspberryPi2. Po ukončení inštalácie sa spustí aplikácia Windows 10 IoT Core Watcher

clip_image004

Dialóg ukončenia inštalácie Windows 10 IoT Core do vývojárskeho počítača

Na počítači s operačným systémom Windows 10 so slotom na micro SD kartu, alebo s externou čítačkou pamäťových kariet spustite aplikáciu IoTCoreImageHelper.exe, ktorá prenesie operačný systém Windows 10 IoT na SD kartu. Aplikáciu najjednoduchšie nájdete, ak do okna pre vyhľadávanie na paneli úloh vľavo dole vedľa tlačidla s logom Windows zadáte frázu “WindowsIoT” a nájdete odkaz “Windows IoT ImageHelper”. Vyberte písmeno jednotky na ktoré je namapovaná čítačka mikro SD karty a zadajte adresár do ktorého bol prekopírovaný súbor flash.ffu.

clip_image006

Aplikácia na prenesenie obrazu operačného systému na micro SD kartu.

Aplikácia Windows IoT ImageHelper vlastne len pripraví parametre pre príkaz dism.exe.

Po ukončení operácie aplikujte postup pre bezpečné odobranie externej pamäťovej jednotky. Týmto postupom máte vytvorený obraz operačného systému. Vložte micro SD kartu do slotu na spodnej strane dosky Raspberry PI2, , pripojte klávesnicu, myš, HDMI monitor a ethernetový kábel. Pripojte napájanie cez microe USB port. A ste vo finále. Môžete sledovať nábeh Windows 10.

clip_image008

Úvodná obrazovka pri prvom spustení, zatiaľ bez aplikácie

Adaptovanie používateľského rozhrania pre rôzne Windows 10 zariadenia

8. augusta 2015

Vaša Windows 10 aplikácia sa musí flexibilne prispôsobiť nielen rôznej veľkosti displejov a ich orientácii. Prvky používateľského rozhrania bude treba zrejme usporiadať inak pri zobrazení na veľkej obrazovke v režime na šírku a inak na menšej obrazovke telefónu pri základnej orientácii na výšku. Kombinatorika týmto nekončí, aplikácie sa na väčších obrazovkách zariadení, ktoré nie sú prepnuté do tablet módu štandardne zobrazujú v oknách, pričom ich veľkosť môže používateľ meniť.

V časti venovanej dizajnu sme vysvetlili, že Windows 10 používa algoritmus pre zmenu mierky, ktorý normalizuje spôsob zobrazovania prvkov používateľského rozhrania a fontov. Algoritmus berie do úvahy pozorovaciu vzdialenosť a rozlíšenie obrazovky pre optimalizáciu vnímania veľkosti prvkov. Pri definovaní prvkov budete namiesto skutočných pixelov používať takzvané efektívne pixely.

VyvojWindows1 Pri návrhu prvku s rozmerom 1 ” sa  bude tento prvok zdať veľký približne 1 ” na všetkých zariadeniach. Na menších zariadeniach pritom môže mať 100 x 100 fyzických pixelov a na veľkej obrazovke s vysokou hustotou pixelov, môže mať 200 x 200 fyzických pixelov.

Zmena usporiadania prvkov

Ako to funguje v praxi, ukážeme na jednoduchej aplikácii. Vo Visual Studiu 2015 vytvorte  projekt typu UWP (Universal Windows Platform) s využitím šablóny Blank App. Pre nekomerčné účely môžete využiť verziu Copmmunity Edition, ktorá je zdarma. Pri vytváraní prvého projektu na vašom vývojárskom počítači s Windows 10 budete upozornení aby ste zapli vývojársky mód umožňujúci spúšťať a ladiť aplikácie.

VyvojWindows2

Zapnutie režimu vývojára v nastaveniach Windows 10

Na stránke MainPage.xaml definujeme niekoľko prvkov používateľského rozhrania, vhodne rozmiestnených, napríklad

<Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
   <StackPanel x:Name="hlavnyPanel" Margin="8,32,0,0">
       <TextBlock Text="Flexibilná aplikácia!" Margin="0,0,0,40"/>
       <TextBlock Text="Zadajte vaše meno a priezvisko"/>
       <StackPanel x:Name="vstupnyPanel" Orientation="Horizontal" Margin="0,20,0,20">
         <TextBox x:Name="menoTB" Width="280" HorizontalAlignment="Left"/>
         <Button x:Name="pridajBT" Content="Pridaj do zoznamu"/>
       </StackPanel>
       <TextBlock x:Name="vystupTB"/>
   </StackPanel>
</Grid>

Prvky používateľského rozhrania sú zapuzdrené v dvoch vnorených vizuálnych kontejneroch typu StackPanel. Úlohou tohto kontejnera je usporiadať prvky vertikálne, čo je implicitná voľba, alebo horizontálne, ak túto voľbu nastavíte pomocou parametra Orientation. Prvý kontejner usporiadal prvky zvislo vrátane druhého kontejnera, ktorý  usporiadal prvky “menoTB” a “pridajBT” vodorovne. Nakoľko sme sa zamerali na flexibilitu používateľského rozhrania nebudeme riešiť obsluhu udalosti zatlačenia tlačidla.

VyvojWindows3

Spustenie aplikácie na vývojárskom počítači. Všimnite si diagnostické okno, ktoré ukazuje ako vaša aplikácia zaťažuje procesor, spotrebováva pamäť a iné zdroje počítača na ktorom je spustená

Na širšom displeji, v širšom okne, alebo na telefóne pri orientácii na šírku je toto usporiadanie prehľadné. Ako bude aplikácia zobrazená na displeji telefónu pri orientácii na výšku. Nemusíte pripájať telefón, ani spúšťať emulátor, stačí ak prepnete náhľadové okno vývojového prostredia do režimu vybraného typu displeja. Pri náhľade v tomto režime zistíte, že tlačidlo sa nezobrazilo celé. Takto navrhnutá aplikácia by sa zle ovládala, nehovoriac o tom, čo by si používateľ pomyslel o jej tvorcoch.

VyvojWindows4

Simulovanie zobrazenia na displeji telefónu. Všimnite si vľavo výber veľkostí displejov na ktorých môžete simulovať zobrazenie vašej aplikácie v náhľadovom okne Visual Studia.

Aby sa vaša aplikácia, presnejšie rozmiestnenie jej prvkov prispôsobilo rozmerom displeja, alebo okna, budete potrebovať triedu VisualStateManager. Jej úlohou je správa logických stavov zobrazovania a realizácia vhodných transformácií na prispôsobenie rozloženia prvkov aktuálnemu rozmeru okna aplikácie. Napríklad pri užšom okne môžete nielen inak usporiadať prvky, ale aj zmenšiť šírku okrajov a podobne.

Za úvodný tag Grid, pred prvý element StackPanel vložte blok XAML kódu

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
<VisualStateGroup>
<VisualState x:Name="wideState">
<VisualState.StateTriggers>
<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="641" />
</VisualState.StateTriggers>
</VisualState>
<VisualState x:Name="narrowState">
<VisualState.StateTriggers>
<AdaptiveTrigger MinWindowWidth="0" />
</VisualState.StateTriggers>
<VisualState.Setters>
<Setter Target="vstupnyPanel.Orientation" Value="Vertical"/>
<Setter Target="pridajBT.Margin" Value="0,4,0,0"/>
</VisualState.Setters>
</VisualState>
</VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Pokiaľ má aplikácia na šírku k dispozícii viac než 640 pixelov, zostane používateľské rozhranie nezmenené. Na užšej obrazovke sa zmení orientácia usporiadania prvkov vo vnútri vzuálneho kontejnera StackPanel „vstupnyPanel“ z horizontálnej na vertikálnu, takže tlačidlo sa  zobrazí pod prvkom na zadanie mena a priezviska.

VyvojWindows5

Zmena usporiadania prvkov na úzkej obrazovke

VisualState s názvom wideState má adaptívny trigger nastavený pomocou parametra MinWindowWidth, ktorý definuje minimálnu šírku okna 641. To znamená, že tento status je aktívny iba v prípade, ak šírka okna nie je menšia ako nastavené minimum v tomto prípade 641 pixelov. V tomto stave sa zobrazí implicitný návrh používateľského rozhrania. Nemusíte nastavovať žiadne seter objekty pre tento stav, nakoľko využíva vlastnosti rozvrhnutia a veľkosti prvkov, ktoré ste definovali v XAML návrhu stránky. Druhý VisualState, s názvom narrowState, má trigger AdaptiveTrigger, presnejšie jeho parameter MinWindowWidth nastavený na hodnotu 0. Tento stav sa použije ak je šírka okna je väčšia ako 0, ale menšia ako 641 pixelov. V tomto stave je potrebné pomocou objektov Setter definovať, ktoré vlastnosti ktorých prvkov v používateľskom rozhraní sa zmenia.

Skrývanie nepoužívaných prvkov

Na menších displejoch môžete na základne obrazovke zobraziť iba najčastejšie používané prvky a ďalšie si používateľ zobrazí napríklad posunutím. Na väčšej obrazovke zobrazíte naraz viac prvkov pre vyššiu variabilitu ovládania. Veľa aplikácií využíva zobrazenie typu master – detail. Na malej obrazovke sa vypíše zoznam objektov a po kliknutí na vybraný objekt sa vypíšu detailné informácie. Na PC a tabletoch sa detaily o vybranom objekte zobrazia spravidla vpravo od zoznamu objektov. Ako jednu z možností realizácie ukážeme využitie prvku SplitView, ktorý rozdeľuje obrazovku na dve časti. Ľavá môže byť použitá pre panel menu, alebo zoznam objektov a pravá zobrazuje vybraný obsah. V móde Overlay sa panel zobrazí tak, že prekryje hlavné okno, v móde CompactOverlay je panel prekrytý oknom obsahu. Odporúčame v tomto režime zobraziť len ikony.

VyvojWindows7

Prvok SplitView v móde CompactOverlay

V móde Inline, ktorý využijeme v príklade je panel zobrazený vedľa okna kontextu. Ukážeme to na jednoduchom príklade. :

<Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
<SplitView Name="Split" PanePlacement="Left" OpenPaneLength="200" IsPaneOpen="False" DisplayMode="Inline">
<SplitView.Pane>
<Grid Padding="10">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="10" />
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="10" />
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="10" />
<RowDefinition Height="Auto" />
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="30" />
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<SymbolIcon HorizontalAlignment="Left" Foreground="Gold" Symbol="Favorite"/>
<TextBlock Grid.Column="1" Text="Obľúbené" />
<SymbolIcon Grid.Row="2" HorizontalAlignment="Left" Foreground="Red" Symbol="Sync" />
<TextBlock Grid.Column="1" Grid.Row="2" Text="Synchronizuj" />
<SymbolIcon Grid.Row="4" HorizontalAlignment="Left" Foreground="Green" Symbol="Save" />
<TextBlock Grid.Column="1" Grid.Row="4" Text="Ulož" />
<SymbolIcon Grid.Row="6" HorizontalAlignment="Left" Symbol="Setting" />
<TextBlock Grid.Column="1" Grid.Row="6" Text="Nastave" />
</Grid>
</SplitView.Pane>
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="50" />
<RowDefinition Height="*" />
</Grid.RowDefinitions>
<Button Background="White" Click="Button_Click">
<StackPanel>
<Rectangle Height="3" Width="20" Fill="Black" />
<Rectangle Margin="0,5" Height="3" Width="20" Fill="Black" />
<Rectangle Height="3" Width="20" Fill="Black" />
</StackPanel>
</Button>
<TextBlock Margin="10" Grid.Row="1" Text="Obsah hlavného okna" />
</Grid>
</SplitView>
</Grid>

 

Tlačidlom sa zapína, alebo vypína zobrazenie panelu

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Split.IsPaneOpen = !Split.IsPaneOpen;
}

Teraz môžete aplikáciu vyskúšať a tlačidlom zobrazovať a skrývať panel ponuky funkcií

VyvojWindows6

Skrytý (vľavo) a zobrazený (vpravo) ľavý panel prvku SplitView

Ak ste si v predchádzajúcom príklade vyskúšali triedu VisualStateManager, pointa prispôsobenia prvku SplitView vás už určite napadla. Pri širokom displeji stačí nastaviť parameter Split.IsPaneOpen na true a na úzkom displeji na false, aby sa zobrazil len po zatlačení tlačidla.

 

Dizajn aplikácií pre Windows 10

7. augusta 2015

Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúceho dielu skúsili vytvoriť Universal Windows Platform (UWP) aplikáciu. Predpokladáme, že aplikácia sa na počítači na ktorom ste ju navrhovali zobrazovala k vašej úplnej spokojnosti. Ako by to dopadlo, keby ste svoju aplikáciu spustili na malom displeji telefónu, prípadne na projekčnom plátne, či zariadení Surface Hub s veľkou obrazovkou.

Univerzálne aplikácie vyžadujú flexibilný dizajn

UWP aplikácie bude možné spustiť na akomkoľvek zariadení so systémom Windows 10, či už z telefónu, tabletu, PC, prípadne mikrokontrolérovej dosky ako napríklad Raspberry PI 2, nositeľných zariadeniach, či dokonca domácich spotrebičoch. Preto je potrebné navrhnúť a vytvoriť užívateľské rozhranie, ktoré bude možné používať na zariadeniach s rôznymi veľkosťami displeja.

V minulej časti sme sa venovali architektúre UWP aplikácií a rozdelenie zariadení do rodín

 • IoT: mikrokontroléry, nositeľné zariadenia, domáce spotrebiče
 • Mobilné zariadenia: Windows Phone, phablety
 • Desktop: Tablety, notebooky, PC
 • Tímové zariadenia: Surface hub

Môžete vytvoriť aplikáciu pre jednu, viacero, alebo všetky produktové rodiny. Môžete navrhnúť rozhranie, ktoré funguje skvele pre tablety a osobné počítače, a rozhranie pre mobilné zariadenia, s využitím väčšiny svojho kódu. Ak by ste aplikáciu navrhnutú „natvrdo“ pre telefóny spustili na veľkom displeji, väčšina obrazovky by bola nevyužitá. Opačne, ak by ste aplikáciu navrhli primárne pre tablet, alebo PC, na menších displejoch telefónov by používateľské rozhranie aplikácie bolo nečitateľné, alebo by sa vôbec nedalo zobraziť

Efektívne pixely a mierka platformy

Aby vaša aplikácia fungovala bez úprav na širokej škále zariadení s rôznymi uhlopriečkami displeja a rôznym rozlíšením,  Windows 10 používa algoritmus pre zmenu mierky, ktorý normalizuje spôsob zobrazovania prvkov používateľského rozhrania a fontov. Algoritmus berie do úvahy pozorovaciu vzdialenosť a rozlíšenie obrazovky pre optimalizáciu vnímania veľkosti prvkov. Algoritmus mierky zabezpečí, že 24 pixelové písmo bude na Surface Hub s uhlopriečkou 84”  rovnako dobre čitateľné ako na 5 ” telefóne, na ktorý pozeráme z kratšej vzdialenosti.

Dizajn1

 

algoritmus pre zmenu mierky podľa veľkosti displeja

Vzhľadom na  fungovanie algoritmu zmeny mierky budete pri navrhovaní prvkov používateľského rozhrania používať namiesto skutočných pixelov, takzvané efektívne pixely. Umožnia vám sústrediť sa na skutočné vnímané veľkosti prvku, bez toho aby sa museli starať o hustotu pixelov alebo vzdialenosť, z ktorej sa používateľ pozerá na displej. Napríklad, pri návrhu prvku s rozmerom 1 ‘ sa  bude tento prvok zdať veľký približne 1 ” na všetkých zariadeniach. Na menších zariadeniach pritom môže mať 100 x 100 fyzických pixelov a na veľkej obrazovke s vysokou hustotou pixelov, môže mať 200 x 200 fyzických pixelov.

Vďaka efektívnym pixelom môžete pri návrhu používateľského rozhrania ignorovať hustotu pixelov a aktuálne rozlíšenie obrazovky. Pri škálovaní sa využívajú násobky štyroch.  Preto by ste mali pre ostrý vzhľad využívať pri návrhu mriežku obrazových bodov 4×4. Potom okraje, veľkosti a pozície prvkov používateľského rozhrania a pozície budú násobkom 4 efektívnych pixelov. Najlepšie to vysvetlí obrázok.

Dizajn2

Porovnanie mriežky 40 x 40 a 32 x 32 pixelov. V druhom prípade bude pri škálovaní text rozostrený

Flexibilita

Pri optimalizácii vašej aplikácie rozhranie pre špecifické šírky obrazovky môžete využiť niekoľko návrhových odporúčaní

Zmena úpravy obsahu – Pre rôzne veľkosti displeja môžete optimalizovať veľkosť rámca zobrazujúceho text, prípadne obrázok, napríklad úpravou okrajov a veľkosti prvkov používateľského rozhrania. Bude platiť jednoduché pravidlo: väčšia obrazovka – o niečo vyšší komfort, avšak aplikácia bude dobre použiteľná aj na najmenšom displeji mobilného telefónu.

Zmena pozície – môžete zmeniť umiestnenie prvkov používateľského rozhrania, aby čo najlepšie využili displej zariadenie. Typickým príkladom je zmena orientácie na výšku/na šírku.

Dizajn3

Zmena pozície prvkov používateľského rozhrania

Zmena toku – týka sa textu, prípadne usporiadania prvkov používateľského rozhrania. Typickým príkladom je rozdelenie textu pri zobrazení na širokej obrazovke do viacerých stĺpcov pre lepší komfort čítania. Taktiež ovládacie prvky vo vizuálnych kontejneroch sa môžu vhodne preskupovať.

Skrývanie a odhaľovanie – na menších displejoch môžete na základne obrazovke zobraziť iba najpoužívanejšie prvky a ďalšie si používateľ zobrazí napríklad posunutím. Prípadne na väčšej obrazovke zobrazíte naraz viac prvkov pre vyššiu variabilitu ovládania. Typickým príkladom je prehrávač multimédií, kde na malom displeji zobrazíte len nevyhnutné základné funkcie a na väčšej obrazovke aj ďalšie prvky, napríklad ekvalizér.

Zobrazovanie detailov – Vývojári Android aplikácií poznajú tento princíp ako fragmenty. Používa sa pre aplikácie zobrazujúce informácie typu master – detail. Na malej obrazovke sa vypíše zoznam objektov a po kliknutí na vybraný objekt sa vypíšu detailné informácie. Na PC a tabletoch sa detaily o vybranom objekte zobrazia spravidla vpravo od zoznamu objektov.

Dizajn4

Zobrazovanie detailov na zariadeniach s rôznou šírkou displeja

Dizajnové odporúčania

Dizajn používateľského rozhrania je výsledkom spolupráce dizajnérov, ergonómov, typografov a odborníkov v mnohých ďalších odvetviach. Vychádza z troch základných pilierov. Z nemeckého architektonického štýlu Bauhaus, ktorý sa etabloval v roku 1920, dizajnového štýlu Swis design, založeného na typografii, ktorý ovládol šesťdesiate roky a z princípu „Way finding “- dizajnu, ktorý sa v posledných desaťročiach využíva v dopravných systémoch a ktorý symbolizuje plynulosť a ľahkú orientáciu pasažierov. Zdôrazníme dva základné princípy návrhu dizajnu aplikácií – estetiku a účelnosť, ktoré sa navzájom synergicky dopĺňajú.

Dizajnéri a vývojári majú k dispozícii niekoľko veľmi silných výrazových prostriedkov na zatraktívnenie dizajnu používateľského rozhrania. Napríklad dobre navrhnuté animácie použité v rozumnom rozsahu nielenže  umocňujú dojem a zážitok z aplikácie, ale predovšetkým pomáhajú používateľom pochopiť kontext zmien pomocou vizuálnych prechodov. Poskytnite používateľovi zrozumiteľné návody, napríklad formou tipov, aby dokázali s vašou aplikáciou efektívne pracovať bez nutnosti štúdia manuálov.

Aj obrazovky na nastavovanie parametrov by mali akceptovať všetky spôsoby ovládania, ktoré prichádzajú do úvahy. Predovšetkým dotykové ovládanie na menších displejoch. Pre lepšiu prehľadnosť odporúčame umiestňovať ovládacie prvky do sekcií. Významnejšie prvky je potrebné umiestniť v hornej časti obrazovky aby boli dostupné bez nutnosti rolovania. Uvážte, či k niektorým prvkom neposkytnete vysvetlenie. Na tabletoch môžete pre nastavovanie skupín parametrov využiť zobrazenie typu master – details.

Dizajn5

Príklad dizajnu nastavovania parametrov aplikácie pre telefóny.

Dizajn6

Príklad dizajnu nastavovania parametrov aplikácie pre tablety.

Upgrade na Windows 10 – tlačová správa

29. júla 2015

Windows 10 sa stane dostupným už túto stredu v rámci bezplatnej inovácie1 alebo prostredníctvom nových PC a tabletov. Windows 10 zahŕňa inovácie ako Cortana2, aplikácie Xbox and Microsoft Edge pre dobre známy, no oveľa osobnejší užívateľský zážitok. Windows 10 je dosiaľ najbezpečnejší Windows, ktorý prichádza vo forme služby, automaticky s najnovšími inováciami a bezpečnostnými aktualizáciami. Ponúka spoločný zážitok dostupný na širokej škále zariadení, vrátane PC, tabletov, telefónov, Raspberry Pi, Xbox One, HoloLens. Aktuálne sa testuje viac ako 2000 zariadení a konfigurácií. Od stredy 29. júla je takisto dostupný nový Windows Obchod and Windows Software Development Kit, čím sa otvárajú dvere novým a inovatívnym zážitkom s aplikáciami vyvinutými pre Windows 10.

Windows 10 dnes jeho fanúšikovia privítajú na oslavách v 13 krajinách sveta a tiež prostredníctvom novej celoročnej iniciatívy Microsoftu na oslavu ľudí a organizácií, ktoré menia svet okolo nás. Microsoft všetkých vyzýva, aby sa zapojili do iniciatívy #UpgradeYourWorld a podelili sa o svoje plány, ako inovovať svet okolo seba, a taktiež aby zahlasovali za celosvetovú neziskovú organizáciu, ktorá by mala získať finančný dar. Stačí, ak ju označia hashtagom #UpgradeYourWorld a #vote na Instagrame, Facebooku, alebo Twitteri. Viac informácií o iniciatíve Upgrade Your World nájdete na http://www.windows.com/upgradeyourworld.

Windows 10: Najlepší Windows doteraz

Windows 10 je rýchly a taký, ako ho poznáte – s navráteným menu Štart so živými dlaždicami poskytujúcimi tie najdôležitejšie a najaktuálnejšie informácie. “Windows 10 je najbezpečnejší Windows, aký kedy Microsoft predstavil, s vylepšenými funkciami Windows Defender a SmartScreen, ktoré chránia zariadenia pre vírusmi, malwarom a phishingom. K bezpečnosti prispieva okrem iného aj inovácia Windows Hello, ktorá poskytuje možnosť rýchleho, bezpečného prihlásenia bez potreby hesla,” priblížil nový operačný systém Peter Kmoško, produktový manažér pre Windows v Microsoft Slovensko. Udržiavať systém aktualizovaný nikdy nebolo ľahšie, keďže bezplatné aktualizácie pomôžu ľuďom držať krok s najnovšími vlastnosťami a bezpečnostnými prvkami počas celej životnosti zariadenia.

Vďaka ovládaniu hlasom, perom a gestami je Windows 10 v prirodzenej interakcii s PC oveľa osobnejší a výkonnejší. Je navrhnutý tak, aby dokonale spolupracoval so službami Office a Skype a umožňuje prepínať a efektívne organizovať používané aplikácie pomocou funkcií Snap and Task View. Windows 10 ponúka množstvo inovatívnych zážitkov a funkcií ako:

 

 • Cortana, osobná virtuálna asistentka, ktorá vždy nájde tie správne informácie v pravý čas.
 • Nový internetový prehliadač Microsoft Edge umožňuje ľuďom po webe rýchlo surfovať, čítať, označovať a zdieľať.
 • Integrovaná aplikácia Xbox prenáša hráčsky zážitok z
  Xboxu do Windows 10, čím spája priateľov, hry a výsledky dosiahnuté na Xbox One a Windows 10 zariadeniach.
 • Continuum optimalizuje aplikácie, programy a užívateľské prostredie pri striedaní dotykového a desktopového režimu.
 • Vstavané aplikácie ako Fotky; Mapy, nová hudobná aplikácia Microsoftu Groove; Filmy & TV ponúkajú rôzne možnosti zábavy a produktivity. S úložiskom OneDrive sa súbory ľahko zdieľajú a aktualizujú na všetkých zariadeniach.
 • Aplikácia Microsoft Phone Companion umožňuje iPhonom a telefónom s operačným systémom Android alebo Windows plynule spolupracovať so zariadeniami s Windows 10.
 • Všetky nové aplikácie Office Mobile pre tablety s Windows 10 sú dostupné oddnes cez Windows Obchod3. Vyvinuté na prácu v pohybe, aplikácie Word, Excel a PowerPoint ponúkajú konzistentnú, dotykovú skúsenosť aj pre malé tablety. A na naplnenie potreby dostupného digitálneho zápisníku je plná verzia aplikácie OneNote predinštalovaná priamo vo Windows 10. Najbližšia aktualizácia aplikácií Office pre počítače (Office 2016) prinesie najbohatšiu škálu funkcií na vytváranie profesionálneho obsahu. Navrhnuté na precíznu prácu s klávesnicou a myšou, tieto aplikácie budú optimalizované pre väčšie monitory stolových počítačov, notebookov a zariadení 2-v-1 ako Surface Pro.

 

Windows 10: Najlepšia platforma pre biznis

Windows 10, najdôkladnejšie testovaný Windows doteraz, bol vytvorený aj za pomoci spätnej väzby od miliónov IT profesionálov. Pripravený na biznis svet, Windows 10 pomôže firmám chrániť sa pred modernými kybernetickými útokmi, ich zamestnancom ponúkne užívateľské zážitky a prostredie, ktoré si zamilujú a poskytne im prístup k nepretržitým inováciám na platforme, ktorá im umožní držať krok s najnovšími technológiami. Firmy môžu kontrolovať frekvenciu aktualizácií a zvoliť si funkcie a aplikácie vhodné pre konkrétne skupiny zamestnancov.

Súčasťou Windows 10 je vstavaný vyšší stupeň ochrany, vďaka ktorému možno používať iba dôveryhodný software a nahradiť heslá bezpečnejšími alternatívami na ochranu firemných dát a korporátnej identity. Nové nástroje zjednodušujú správu zariadení, pomáhajú znižovať náklady a umožňujú firmám posilniť svoj biznis prostredníctvom cloudového riešenia Microsoft Azure.

 

Top aplikácie dostupné vo Windows 10

Dnes sa tiež otvára nový Windows Obchod a začína prijímať aplikácie pre Windows 10. Vo Windows Obchode nájdete najobľúbenejšie voľne dostupné a platené aplikácie, hry, filmy, TV programy a najnovšiu hudbu, využiteľné vo všetkých zariadeniach s Windows 10. Nový Windows Obchod je jediný obchod, kde možno využiť Cortanu na ovládanie aplikácií hlasom5 a dostávať notifikácie v reálnom čase na ich živých dlaždiciach. Všetok obsah Windows Obchodu je certifikovaný Microsoftom pre zachovanie bezpečnosti zariadení. Okrem existujúcich aplikácií Windows 8.1 ako Netflix, poskytuje Windows Obchod neustály prísun nových a aktualizovaných Universal Windows aplikácií vrátane aplikácii ako Twitter, Minecraft: Windows 10 Edition beta, Radia.sk, Candy Crush Saga a mnohých ďalších.6

 

Jednoduchý upgrade a nové zariadenia

Upgrade na Windows 10 je pre zákazníkov s originálnym Windows 7 alebo Windows 8.1 na PC či tablete jednoduchý. Počínajúc dneškom, ľudia, ktorí si rezervovali upgrade na Windows 10 budú vo viacerých vlnách upozornení, keď bude ich inovácia na Windows 10 pripravená na inštaláciu. Pre firemných zákazníkov, je Windows 10 rovnako dostupný na nasadenie do ich pracovného prostredia a firmy s multilicenciami môžu od 1. augusta upgradovať na Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education.

Všetkým zákazníkom sú pripravení pomôcť s upgradom na Windows 10 aj naši obchodní partneri cez náš vôbec najväčší program technickej podpory. K dispozícii je viac ako 100 000 školených predajcov a desaťtisíce obchodov po celom svete. Bezplatná inovácia bude dostupná od 29. júla, softvér Windows 10 bude v obchodoch k dispozícii v období medzi polovicou augusta a septembrom. Vo vybraných predajniach budú dostupné aj zariadenia s Windows 10 no v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa dostanú do ďalších a ďalších obchodov.

 

Ďalšie informácie o inovovaní na Windows 10, nových a kompatibilných zariadeniach a aplikáciách pre Windows nájdete na http://www.windows.com. Doplňujúce informácie o Upgrade Your World nájdete na http://www.windows.com/upgradeyourworld.

 

1 Časovo obmedzená bezplatná inovácia pre kompatibilné zariadenia s originálnym Windows 7 a 8/8.1. Technické požiadavky, ktoré musí spĺňať hardware, nájdete na: http://www.windows.com/windows10upgrade

2 Cortana je k dátumu uvedenia Windows 10 dostupná na vybraných trhoch; jej využitie sa môže líšiť v závislosti od regiónu a zariadenia.

3 Na úpravu Office aplikácií v počítačoch či väčších tabletoch s Windows 10 je potrebné zakúpiť si Office 365.

4 Windows Hello si vyžaduje špecifický hardware, vrátane snímača odtlačkov prstov, osvetleného infračerveného senzora či iných biometrických senzorov.

5 V závislosti od hardwaru.

6 Niektoré aplikácie a obsah sa predávajú samostatne. Dostupnosť a využitie aplikácií a obsahu sa môže líšiť v závislosti od regiónu a zariadenia.

 

Pre ďalšie informácie, správy a stanoviská Microsoftu navštívte http://www.windows.com/launch alebo Microsoft News Center na http://www.microsoft.com/news.

Windows 10 na RASPBERY PI 2 – vytvorenie image os a prvé spustenie

3. júna 2015

V predchádzajúcom príspevku je zoznam vecí, ktoré budete potrebovať na vytvorenie image OS na micro SD karte. Pre stiahnutie image sa prihláste sa na https://connect.microsoft.com/windowsembeddediot/SelfNomination.aspx?ProgramID=8558. Musíte súhlasiť s licenčnými podmienkami, ktoré sú uvedené formou povinného dotazníka.

Následne v sekcii Downloads, ktorá sa sprístupní po odoslaní súhlasu s licenčnými podmienkami stiahnite obraz operačného systému Windows 10 IoT Core Insider Preview Image for Raspberry Pi 2. Veľkosť inštalačného balíčka je 485 MB. Zo archívu Windows_IoT_Core_RPI2_BUILD.zip vybaľte súbor flash.ffu.

Ďalšie dejstvo pokračuje na počítači s operačným systémom Windows 10 Preview so slotom na microSD kartu, alebo s externou čítačkou pamäťových kariet. Otvorte príkazové okno (command prompt) ako administrátor (Run as administrator v kontextovom menu)

a pomocou príkazu CD (change directory) sa prepnite do adresára do ktorého ste rozbalili súbor flash.ffu

Zistite písmeno diskovej jednotky na ktoré sa namapovala SD karta. Môžete tak urobiť napríklad postupnosťou príkazov cez okno Command prompt

 • diskpart
 • list disk
 • exit

V našom prípade sa jedná o Disk 5. Následne pomocou príkazu dism prekopírujte image operačného systému na SD kartu:

dism.exe /Apply-Image /ImageFile:flash.ffu /ApplyDrive:\\.\PhysicalDriveX /SkipPlatformCheck

kde PhysicalDriveX je číslo disku na ktorý je namapovaná SD karta. Napríklad pre disk 5

dism.exe /Apply-Image /ImageFile:flash.ffu /ApplyDrive:\\.\PhysicalDrive5 /SkipPlatformCheck

Po ukončení operácie aplikujte postup pre bezpečné odobranie externej pamäťovej jednotky. Týmto postupom máte vytvorený obraz operačného systému.

Prvé spustenie Windows 10 na Raspberry PI 2

Vložte micro SD kartu s pripraveným obrazom OS do slotu, pripojte klávesnicu, myš, HDMI monitor a ethernetový kábel. Pripojte napájanie cez microe USB port. A ste vo finále. Môžete sledovať nábeh Windows 10.

Windows 10 na RASPBERY PI 2 – príprava na inštaláciu

3. júna 2015

Námetom je nainštalovať a nakonfigurovať Windows 10 IoT Core, ktorá bola v dobe písania príspevku vo verzii Insider Preview na mikrokontrolérovú dosku Raspberry Pi 2. Pre prvotnú konfiguráciu budete potrebovať celkom slušnú výbavu

 • Dosku Raspberry Pi 2 (dostupná napríklad na alza.sk).
 • Počítač a Windows 10 Insider Preview. Musí to byť fyzický stroj, nie virtuálny, nakoľko potrebujete prístup k čítačke pamäťových kariet
 • 5V micro USB zdroj schopný dodať prúd aspoň 1 A, napríklad z tabletu
 • 8GB micro SD kartu triedy 10, alebo vyššiu.
 • HDMI a Ethernet kábel
 • Monitor, klávesnicu a myš – budete potrebovať na pokusy s doskou po nainštalovaní operačného systému

Vybavenie na konfiguráciu názorne vysvetľuje obrázok. (Yorkšíra v pozadí nepotrebujete J )

Prihláste sa na https://connect.microsoft.com/windowsembeddediot/SelfNomination.aspx?ProgramID=8558 a vyplňte povinný dotazník

Windows 10 IoT Core je minimalizovaná zostava Windows 10 určená pre zariadenia obmedzenými zdrojmi, ktorá však využíva spoločné jadro operačného systému. Zostava IoT Core môže fungovať na zariadeniach s minimálne 256 MB pamäte RAM v konfigurácii bez obrazovky (v orig. terminológii headless), alebo s 512 MB RAM s možnosťou zobrazenia používateľského rozhrania Windows (headed). Typ sa volí pri úvodnej konfigurácii operačného systému. Obidve konfigurácie vyžadujú minimálne 2GB úložného priestoru a procesor x86, alebo ARM SoC (System on Chip ) taktovaný minimálne na 400 MHz. “Headed” zariadenia majú displej, či už klasický, alebo dotykový. Predpokladá sa využitie predovšetkým v zariadeniach spotrebnej elektroniky, pre bankomaty, predajné kiosky, informačné tabule, prípadne rôzne priemyselné zariadenia. Táto edícia nie je zameraná na spotrebiteľské osobné počítače, či tablety, ale na špecializované zariadenia. Preto neumožňuje kompatibilitu s Win32 kódom. Vývoj a ladenie UWP (Universal Windows Platform) aplikácií vo vývojovom prostredí Visual Studio 2015 umožní zariadenie rýchlo nasadiť. Ocenia to predovšetkým konštruktéri prototypov, ale ah hobby vývojári, či študenti pri svojich projektoch. Vďaka spoločnému Windows 10 jadru je možné využiť skúsenosti s vývojom pre staršie verzie Windows.

Windows 10 na RASPBERY PI 2

3. júna 2015

IoT nie je len o teórii, ale hlavne o praxi, preto začínam nový seriál o možnostiach využitia RASPBERRY PI 2 s operačným systémom Windows 10. Počnúc vytvorením image operačného systému, jeho nakonfigurovaním, zavedením z SD karty do dosky, cez vývoj UWP UWP (Universal Windows Platform) aplikácií vo vývojovom prostredí Visual Studio 2015. Prvým predpokladom je zaobstarať si dosku. Môžete si ju objednať zo zahraničia, ale aj podobne ako ja kúpiť cez Alza.sk, alebo priamo v Bratislavskej predajni. https://www.alza.sk/raspberry-pi-2-d2307258.htm. Budete potrebovať ešte monitor s možnosťou pripojenia cez HDMI, klávesnicu a myš, najlepšie klasické s USB káblom

Dostupnosť Windows 10 – tlačová správa

1. júna 2015

Windows 10 k dispozícii ako bezplatná aktualizácia od 29. júla


Windows 10 bude k dispozícii ako bezplatná aktualizácia pre ľudí, ktorí používajú Windows 7 a Windows 8.11 a ktorá umožní stovkám miliónov ľudí po celom svete, aby si aktualizovali svoje zariadenia na systém Windows 10 zadarmo.

“Windows 10 je nová generácia operačných systémov Windows. Je navrhnutý tak, aby vám umožnil robiť skvelé veci. Windows 10 prináša našu víziu o osobnejšej práci s počítačmi, ktorá je definovaná dôverou v to, ako chránime a rešpektujeme vaše osobné údaje. Prináša tiež mobilitu zážitkov naprieč vašimi zariadeniami a prirodzené interakcie s vašimi zariadeniami, vrátane reči, dotyku, poznámok digitálnym perom a hologramov,” povedal Terry Myerson, viceprezident spoločnosti Microsoft.

Známy a lepší ako kedykoľvek predtým

Windows 10 prináša naspäť ponuku Štart, ktorú ľudia poznajú a milujú, a ktorá umožňuje ľahko nájsť ich súbory, aplikácie a obľúbené položky. Windows 10 sa spúšťa rýchlo a batérie vďaka nemu vydržia dlhšie ako pred tým. Bezpečnejší než predtým, obsahuje programy Windows Hello, Microsoft Passport, a Windows Defender pre ochranu proti škodlivému softvéru spolu so záväzkom bezplatne poskytovať priebežné aktualizácie zabezpečenia počas podporovanej doby životnosti zariadenia. Optimalizovaný pre klávesnicu aj dotyk, Windows 10 je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s prístrojmi a aplikáciami Windows.

Osobnejší a prirodzenejší zážitok

Windows 10 sa prispôsobuje ľuďom pre osobnejší zážitok. Cortana, ako prvá, skutočne osobná digitálna asistentka na svete, pomáha ľuďom spraviť čo potrebujú naprieč všetkými ich zariadeniami.2 Cortana sa naučí vaše individuálne preferencie, aby mohla poskytnúť relevantné odporúčania, rýchly prístup k informáciám a dôležité pripomenutia prostredníctvom reči alebo písania. Windows Hello3 pozdraví ľudí ich menom a umožní prihlásenie do ich počítača bez hesla – poskytujúc okamžitý, bezpečnejší prístup do ich Windows 10 zariadení prostredníctvom biometrickej autentifikácie. Windows 10 umožňuje ľuďom komunikovať s ich zariadením aj s pomocou tradičnej myši a klávesnice, alebo prirodzenejším spôsobom, ako je napríklad hlas, pero alebo gesto.

Lepšia produktivita

Windows 10 pomôže zvládnuť viac práce s menším úsilím. Microsoft Edge, úplne nový prehliadač, je navrhnutý pre efektívnejšiu a produktívnejšiu prácu online, prostredníctvom integrovaného písania poznámok perom, zdieľania a módu na čítanie. S integrovanou asistentkou Cortana, ponúka Microsoft Edge rýchle výsledky a obsah založený na individuálnych záujmoch a preferenciách. Rýchly, efektívny a osobný Microsoft Edge umožňuje ľuďom sústrediť sa len na taký obsah, na ktorom im záleží.

Popri plnohodnotnom balíku Office 20164 pre počítače, ponúknu nové Universal Windows aplikácie pre Word, Excel, PowerPoint a Outlook, možnosť dotykového ovládania naprieč rôznymi zariadeniami bez obmedzení. Vytvorené pre Windows 10, umožňujú byť produktívny napríklad aj na cestách. Užívatelia môžu vďaka nim ľahko vytvoriť a upraviť Word dokumenty, alebo pripraviť a odoslať PowerPoint prezentáciu “za behu”. S novým dotykovým ovládaním v programe Excel, možno vytvárať, alebo aktualizovať tabuľky bez klávesnice či myši.

Pracujte a hrajte sa ako chcete naprieč vašimi zariadeniami

Windows 10 prináša dobre známy a konzistentný zážitok naprieč zariadeniami. Funkcia Continuum ponúka zariadeniam transformáciu – elegantné prechody tabletu do počítača a naopak a Windows telefónom možnosť stať sa počítačom5. Xbox vo Windows 10 prináša rozsiahlu hernú sieť Xbox Live na oboch zariadeniach: počítačoch aj tabletoch. Ľudia môžu komunikovať so svojimi priateľmi na PC Windows 10 a Xbox One pri hraní akejkoľvek PC hry, a zdieľať obsah pomocou Game DVR. Taktiež môžu streamovať hry priamo zo svojej Xbox One konzoly do svojich domácich Windows 10 tabletov alebo PC. Hry vytvorené pre DirectX 12 budú vo Windows 10 zdokonalené v rýchlosti, efektívnosti a grafickej kvalite6.

Dostupnosť aktualizácie

Od 29. júla môžu užívatelia získať Windows 10 pre počítače a tablety využijúc výhodu bezplatnej aktualizácie, prípadne prostredníctvom kúpy nového Windows 10 zariadenia. Nové Windows 8.1 zariadenia možno rovnako ľahko aktualizovať na Windows 10 a mnohí predajcovia budú takéto zariadenia pomáhať aktualizovať. Od dnešného dňa si môžu ľudia rezervovať svoju bezplatnú aktualizáciu, ak sa tak rozhodnú. Viac informácií je k dispozícii tu a na adrese Windows.com.

Windows 10 pre ostatné zariadenia bude k dispozícii neskôr v priebehu roka.

1 Bezplatná aktualizácia k dispozícii pre príslušné zariadenia. Viď windows.com/windows10upgrade.

2 Cortana k dispozícii na vybraných trhoch; zážitok sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

3 Windows Hello vyžaduje špecializovanú infračervenú kameru pre rozpoznanie tváre alebo detekciu dúhovky alebo čítačku odtlačkov prstov, ktorá podporuje Window Biometric Framework.

4 Office sa predáva samostatne.

5 Continuum pre telefóny bude pri spustení dostupné na vybraných modeloch.

6 Pre niektoré funkcie sa vyžaduje širokopásmový internet (ISP poplatok). Xbox Live funkcie dostupné iba v podporovaných hrách, v krajinách s podporou Xbox Live, pozri xbox.com/live/countries. Streaming na jedno zariadenie; streaming s viacerymi hráčmi z Xbox One vyžaduje pripojenie k domácej sieti a členstvo Xbox Live Gold (predávané samostatne); Xbox Live Gold potrebné aj pri hre viacerých hráčov na Xbox One. DirectX 12 dostupné len s podporovanými hrami a grafickými čipmi. Gamew DVR dostupné iba s podporovaným hardvérom.

Windows 10 dostupný od 29 júla

1. júna 2015

Windows 10 bude k dispozícii od 29.júla na 190 trhoch po celom svete, ako bezplatná aktualizácia pre zákazníkov, ktorí používajú Windows 7 a Windows 8.1. Spotrebitelia budú mať k dispozícii jeden rok od 29.júla, aby využili bezplatnú aktualizáciu. Akonáhle bude zariadenie Windows aktualizované na Windows 10, bude spoločnosť Microsoft naďalej podporovať zariadenie po dobu jeho životnosti – zadarmo. Tí, ktorí chcú byť medzi prvými v rade na bezplatnú aktualizáciu Windows 10, si môžu rezervovať bezplatnú kópiu v nadchádzajúcich týždňoch.