Archive for december, 2011

Windows 8 Store otvorený pre vývojárov aplikácií

8. decembra 2011

Možno si spomínate ako Steven Sinofsky predviedol na septembrovej konferencii Build predbežnú podobu Windows 8 s dôrazom na možnosti, ktoré prináša na trh pre vývojárov prostredníctvom funkcií ako nový WinRT pre aplikácie Metro style a Windows Store.

6. decembra v San Franciscu Antoine LeBlond, viceprezident spoločnosti Windows Web služieb, predstavil ďalšie detaily predbežnej podoby Windows Store z pohľadu možností pre vývojárov. Tu je krátky sumár komunikovaných informácií:

Windows Store je jednoduchý – na vytvorenie, pridávanie ako aj na predaj

o Windows Store je sám o sebe rýchly, plynulý, obsahujúci aplikáciu full-screen Metro style postavenej s využitím HTML5 a Java Scriptu.

o Windows Store má doteraz nebývalý globálny rozsah. Vývojárske aplikácie majú vďaka nemu prístup na svetový marketplace, ktorý umožňuje vývojárom predávať ich aplikácie na 231 trhoch vo viac ako 100 jazykoch.

o Transparentné podmienky: Windows Store ponúka transparentný proces počnúc uploadom až po stiahnutie. Pri iných platformách sa často krát proces odsúhlasenia aplikácie stáva záhadou. S Windows Store môžete nielen spúšťať rovnaké technické testy, ktoré sa realizujú predtým ako sa aplikácia pridá, ale tiež môžete vaše aplikácie sledovať počas celého ich životného cyklu.

o Flexibilné obchodné modely: Vývojári si môžu slobodne zvoliť, či budú využívať transakčnú službu Microsoftu, alebo radšej využijú svoju vlastnú, pričom Microsoft si z predaja nebude brať žiadne percentá.

o Architektúra viditeľnosti: Medzi hlavné priority Windows Store patria okrem propagácie aplikácií aj skúšobné doby, vyhľadávanie pomocou Bing a Internet Exploreru 10, ako aj výhody plynúce zo stránok obsahujúcich zoznamy všetkých aplikácií.

Po všeobecnom sprístupnení Windows 8 bude Windows Store dostupný vo všetkých jazykoch v ktorých je Windows dostupný dnes, takže sa všetkým vývojárom doporučuje začať vytvárať ich aplikácie už teraz, aby mohli byť zahrnutí do Windows Store počas uvádzania Windows 8 na trh.

Windows 8 predstavuje pre vývojárov obrovskú možnosť: Vďaka Windows Store najpopulárnejšie aplikácie pomôžu vývojárom dosiahnuť lepší zisk. Všetky aplikácie budú začínať na štandardnom percentuálnom rozdelení 70/30, no pri aplikáciách generujúcich 25 000 USD a viac, si vývojári budú môcť ponechať 80% výnosu počas životnosti danej aplikácie. Hranica 25 000 USD je určená celosvetovo a priamo sa premieta do lokálnych ekvivalentov, pokiaľ vývojár predáva aplikáciu mimo USA.

http://blogs.msdn.com/b/windowsstore

 

Reklamy