Archive for jún, 2012

Ako úspešne publikovať Metro aplikáciu pre Windows 8 do Windows Store II.

30. júna 2012

Skôr než sa prepracujeme k publikovaniu aplikácie uvediem zoznam chybových kódov, ktoré sa vám v prípade neúspešnej certifikácie budú vracať. V praxi to vyzerá nasledovne

V mojom prípade som dostal informáciu, že moja aplikácia (hra Sudoku) neprešla certifikačným procesom pre chybu 6.11. Čo to znamená? V tomto konkrétnom prípade som aplikáciu zle zaradil do katégorie a podkategórie Windows Store.

Ak sa vám aplikácia vráti neschválená, dôvod zistíte v aktuálnom zozname chýb aj s poznámkami. Nakoľko sa domnievam, že lepšia je prevencia, ako terapia, spracoval som zoznam chýb. Odporúčam si ho pozorne prečítať, aby ste vedeli, čoho sa vyvarovať.

  1. Metro aplikácia musí byť pre zákazníka Windows Store prínosom

1.1 Vaša aplikácia musí ponúknuť zákazníkom jedinečnú kreatívnu hodnotu, nástroj, alebo pomôcku

1.2 Vaša aplikácia musí byť plne funkčná, od okamihu kedy si ju zákazník nainštaluje z Windows Store

Ak tester nadobudne dojem, že aplikácia je nefunkčná, alebo neúplná, vaša aplikácia certifikačným procesom neprejde. Preto aplikáciu pred odoslaním do Windows Store dôkladne otestujte. V komentári pre testera mu poskytnite informácie, ktoré potrebuje aby mohol vašu aplikáciu otestovať. Napríklad, ak vaša aplikácia vyžaduje prihlasovacie údaje, vytvorte pre testera demo účet. Ak vaša aplikácia vyžaduje prístup k serveru, poskytnite mu informáciu ako má aplikácia fungovať.

1.3 Ak má vaša aplikácia takzvaný “trial” mód (,to znamená, že ak si ju zákazníci môžu z Windows Store kúpiť, trial mód poskytne zákazníkovi demo funkcionality) táto funkcionalita musí byť v primeranom rozsahu, prípadne aplikácia môže v trial móde poskutovať plnú funkcionalitu po obmedzenú dobu.

1.4 Každá aplikácia musí po inštalácii zobraziť len jednu aktívnu dlaždicu. Obrázok na dlaždici musí aplikáciu výstižne charakterizovať

2. Metro aplikácie môžu zobrazovať reklamy, ale musia poskytovať viac (funkcionality, prínosu…), než len zobrazenie reklamy, či zobrazenie obsahu webovej stránky.

2.1 Vaša aplikácia nesmie zobrazovať iba reklamy. Ak vaša aplikácia obsahuje alebo zobrazuje reklamy, musí poskytovať ďalšie funkcie, nielen reklamu.

2.2 Reklamy vo vašich aplikáciách musia byť v súlade so zásadami obsahu, ktoré sú popísané v kapitole 5 a musia byť vhodné pre globálne publikum.

2.3 Vaše aplikácie nesmie používať svoje aktívne dlaždice, alebo swipe interakciu (nájazd prstom na plochu dotykového displeja) na zobrazenie reklamy.

2.4 Primárna funkcionalita musí prebiehať v aplikácii

2.5 Reklamy nesmú spúšťať programový kód, ktorý nepochádza od reklamného poskytovateľa

3. Metro aplikácie sa musia správať predvídateľne

3.1 Aplikácia musí dodržiavať zásady “Metro” dizajnu a funkcionality. Aplikácie nesmú odkazovať, závisieť od, alebo inak využívať API a Windows OS služieb iných než sú uvedené v Metro API.

3.2 Aplikácia nesmie prestať reagovať, nečakane skončiť, alebo obsahovať programové chyby

3.3 Aplikácia musí poskytnúť rovnaké používateľské skúsenosti na všetkých typoch procesorov, ktoré podporuje. Ak aplikácia má iné užívateľské rozhranie alebo funkcie, keď beží na rôznych typoch procesorov, je potrebné definovať samostatnú aplikáciu pre každý typ procesora a popísať rozdiely v popise každej aplikácie.

3.4 Aktualizácia nesmie spôsobiť pokles funkcionality aplikácie spôsobom, ktorý by bol neočakávaný, alebo neprimeraný

3.5 Aplikácia musí plne podporovať ovládanie dotykom, klávesnicou a myšou. Aplikácia musí poskytnúť vizuálnu spätnú väzbu, keď sa užívatelia dotknú interaktívnych prvkov (veľmi dôležitá požiadavka). Aplikácia nesmie použiť gesto interakcie odlišným spôsobom, než toto gesto systém Windows tradične používa gesto.

3.6 Vaše aplikácie musia akceptovať rozloženie na obrazovke. V orientácii na šírku musí fungovať už v rozlíšení 1024 x 768. Aplikácia musia zostať funkčná, keď ju používateľ odsunie na pozadie. Musí obsahovať mechanizmus na pripnutie (snap). Ak aplikácia má implementovanú aplikačnú lištu musí sa dať zobraziť gestom swipe zdola nahor.

3.7 V aktuálnej verzii je toto kritérium odstránené.

3.8 Aplikácia musí spĺňať základné kritériá výkonu na nízkej spotreby počítača. Musí začať fungovať do piatich sekúnd. Musí sa pozastaviť do dvoch sekúnd.

4. Aktivity Metro aplikácie musia byť pod plnou kontrolou používateľa.

4.1 Aplikácia musí získať od používateľa súhlas na zdieľanie osobných informácií (kontakty, fotografie, telefónne číslo, SMS alebo iný text komunikácie, plocha počítača, screenshoty, história prehliadania internetu a ďalšie nastavenia). Ak aplikácia zhromažďuje osobné údaje, musíte mať definované Zásady ochrany osobných údajov a pridať odkaz na tieto zásady v popise aplikácie. Zákazník musí vedieť, ako budete chrániť osobné údaje.

4.2 Vaša aplikácia musí rešpektovať nastavenie systému pre oznamovanie aj v prípade keď sú vypnuté, čiže prezentácia reklám a oznámení k zákazníkovi, musí byť v súlade s preferenciami zákazníka. Ak zákazník vypne oznamovacej funkciu, musí byť vaša aplikácie naďalej funkčná.

4.3 Aplikácia nesmie ohroziť alebo ohroziť bezpečnosť alebo funkčnosť systému Windows. Nesmie byť vstupným bodom pre vírusy, malware alebo iný škodlivý softvér.

4.4 Aplikácia nesmie byť navrhnutá tak aby mohla spôsobiť poškodenie zdravia používateľa alebo inej osoby. Týka sa to hlavne aplikácií ovládajúcich externé zariadenia (roboty…)

4.5 Aplikácia musí chrániť používateľa pred neúmyselným prenosom veľkého množstva údajov na tarifikovaných sieťach. Musí umožniť schválenie takéhoto prenosu. Týka sa to hlavne multimédií.

4.6 Vaše aplikácia musí byť v súlade s Windows Notification Service

4.7 Ak používate transakcie poskytovateľa ako napríklad obchod, je nutné určiť poskytovateľa v čase uskutočnenia transakcie.

4.8 Ak vaša aplikácia nepoužíva namespace Windows.ApplicationModel.Store pre in-app nákupoch, musí vyzvať užívateľa k overeniu transakcie.

4.9 Ak aplikácia zbiera info o kreditných kartách alebo používa platobné procesory tretej strany, ktoré zhromažďujú informácie o kreditnej karte, musí spracovanie platieb spĺňať PCI Data Security Standard (PCI DSS)

5. Windows Store aplikácie musia byť vhodné pre globálne publikum

Pretože aplikácie v systéme Windows Store sú používané po celom svete, musia vyhovovať multikulturálnemu prostrediu.

5.1 Aplikácia nesmie obsahovať obsah pre dospelých. Aplikácie s ratingom nad PEGI 16 nie sú povolené.

5.2 Aplikácia nesmie obsahovať propagáciu diskriminácie, nenávisti alebo násilia na základe členstva v určitej rasovej, etnickej, národnostnej, jazykovej, náboženskej či inej sociálnej skupine, alebo na základe pohlavia, veku, alebo sexuálnej orientácie

5.3 Aplikácia nesmie obsahovať obsah alebo funkcie, ktoré podporujú, prípadne uľahčujú nezákonnú činnosť

5.4 Vaša aplikácia nesmie obsahovať alebo zobraziť obsah, ktorý by rozumný človek považoval za obscénny

5.5 Aplikácie nesmie obsahovať ani zobraziť obsah, ktorý je hanlivý, urážlivý, výhražný, alebo ohováračský

5.6 Aplikácia nesmie propagovať ani uľahčovať nadmerné alebo nezodpovedné užívania alkoholu alebo tabakových výrobkov, drog alebo zbraní

5.7 Aplikácie nesmie obsahovať nič, čo podporuje, uľahčuje extrémne scény alebo bezdôvodné násilie, porušovanie ľudských práv, alebo vytvorenie, či používanie zbraní proti osobe alebo zvierati v reálnom svete

5.8 Vaše aplikácie nesmie obsahovať nadmerný alebo zbytočný obsah, ktorý by niekto mohol považovať za rúhanie

6. Aplikácie vo Windows Store musia byť ľahko rozpoznateľné a pochopiteľné.

6.1 Vaša aplikácia musí mať jedinečný názov v celom Windows Store.

6.2 Aplikácia musí mať odporúčanie vhodnosti pre príslušný vek. Je potrebné predložiť hodnotenie tretích strán pre vaše aplikácie, ak ich máte.

6.3 Ste povinní zabezpečiť technickú podporu aplikácie. Ak vaša aplikácia vyžaduje overenie, napríklad používateľa alebo názov konta a heslo, je nutné poskytnúť mechanizmus pre načítanie informácií účtu, napríklad prostredníctvom e-mailového účtu alebo telefónu a reagovať na požiadavky zákazníkov do 24 hodín.

6.4 Je potrebné uviesť vašu aplikáciu aspoň v jednom z geografických trhov na Windows Store.

6.5 Je potrebné lokalizovať vašu aplikáciu pre všetky jazyky, ktoré podporuje.

6.6 Prehlásenia v súvislosti s aplikáciou a popis musí byť v súlade s vyhláseniami store a s kvalitou aplikácie

6.7 Je potrebné popísať všetky zmeny v aplikácii pri odoslaní aktualizácie

6.8 Je potrebné zadať aspoň jeden screenshot z vašej aplikácie vo formáte PNG a rozlíšení 1366×768. Obrázok musí byť vhodný pre osoby do 12 rokov

6.9 Vaše Metro Style balíky musia mať správne app manifesty.

6.10 Vaše balíky musia byť správne formátované.

6.11 Kategória a podkategória musí zodpovedať charakteru a účelu vašej aplikácie

7. Desktop aplikácie musia spĺňať ďalšie požiadavky (desktop aplikácie nie sú predmetom tohto príspevku)

 

Reklamy

Ako vytvoriť a vypublikovať METRO aplikáciu do Windows Store I.

25. júna 2012

Tento miniseriál začnem v opačnom zdanlivo nelogickom poradí. Začnem tým ako publikovať aplikáciu do Windows Store, a aké podmienky je potrebné splniť, aby bola vaša aplikácia publikovaná. Pravdepodobne jedinou možnou cestou, ako si používatelia budú môcť nainštalovať nové METRO aplikácie do Windows 8 bude Windows Store. Všetci, ktorí majú nainštalovanú verziu Windows 8 Consumer Preview už túto možnosť určite vyskúšali a nejakú zaujímavú aplikáciu si nainštalovali (odporúčam vyskúšať hernú klasiku Cut The Rope). Vývojárov bude určite viac zaujímať, ako to vyzerá na opačnej strane virtuálneho pultu Windows Store, teda ako sem vypublikovať svoju aplikáciu, aby bola dostupná pre prípadných záujemcov. V rámci tzv Excellence Labs som mal možnosť zúčastniť sa ladenia procesu publikovania.

Zdôrazňujem, že popísané postupy som realizoval v procese testovania procesu publikovania, takže keď sa Windows Store oficiálne otvorí pre Slovensko, môžu niektoré záležitosti fungovať inak a dúfam že sa tento proces zjednoduší a zlepší sa spätná väzba.

Zatiaľ Windows Store pre Slovensko otvorený nie je, funguje však pre Českú republiku a našinec si už cestu nájde… v ďalšom príspevku formou “cartoons” ukážem ako na to. Aby som to upresnil, ukážem spôsob publikovania aplikácie, nie spôsob ako si urobiť vývojárske konto na Windows Store.

Vytvoril som dve aplikácie. Handy Counter, teda jednoduché “ručné počítadlo” a hru Sudoku.

Hlavným kritériom pre mňa ako publicistu bolo, aby bol kód aplikácií krátky a teda publikovateľný. S obidvoma aplikáciami som išiel s kožou na trh, teda skúsil som ich publikovať do Windows Store. Ako vidíte n nasledujúceho obrázku, s aplikáciou Handy Counter sa mi to podarilo a skoro dva týždne bola dostupná vo Windows Store…

… až kým si niekto nevšimol kúzelného slovíčka Slovakia v rubrike Country a keďže Slovensko zatiaľ podporované nie je, prišiel mi v jazyku “susedného”, podporovaného kmeňa mail nasledujúceho znenia:

Dobrý den,,

Dne 6/18/2012 3:58:01 PM (UTC) jsme ze Store odebrali balíček Handy Counter. Důvodem bylo porušení podmínek používání Windows Store.

Znamená to následující:

Aplikace už není v Store dostupná.

Noví zákazníci nebudou moct aplikaci získat ani si ji nainstalovat.

Zákazníci, kteří už aplikaci mají, ji nadále můžou používat, ale nebudou ji moct přeinstalovat.

Pokud si myslíte, že jste tuto e-mailovou zprávu obdrželi omylem, nebo máte zájem o další informace, oznamte to prosím zde.

Děkujeme,
Tým Windows Store

 

Ale to vôbec nevadí, pokus považujem za úspešný, získané skúsenosti mi nikto neodoberie, takže po oficiálnom otvorení Windows Store pre Slovensko budem mať “konkurenčnú výhodu”, v podobe poznania postupov a úskalí procesu publikovania. V ďalšom príspevku uvidíte, že splniť podmienky publikovania nie je vôbec jednoduché.

 

Budúci týždeň sa na TechEde možno zoznámim s novým tabletom Microsoft Surface

23. júna 2012

26. júna sa v Amsterdame začne konferencia Micosoft Teched a jednou z najdiskutovanejších noviniek budú pravdepodobne tablety Microsoft Surface. Na jeseň minulého roku dostali všetkých 6000 účastníkov konferencie Microsoft Build tablet Samsung 700T s nainštalovaným operačným systémom Windows 8 Developer preview. Zopakuje sa budúci týždeň tento scenár v Európe s tabletmi Surface? Uvidíme.

Microsoft Surface bude k dispozícii vo verziách s operačným systémom Windows 8 Pro (architektúra x86) a Windows RT (Architektúra na báze procesora ARM). Na rozdiel od hlavného konkurenta, teda iPadu z dielne Apple bude disponovať dvoma USB portami, slotom na Micro SD kartu a videovýstupom. Variant ARM bude k mať 32, resp. 64 GB SSD, verzia vyhotovení, verzia s operačným systémom Windows 8 Pro bude mať 64 alebo 128 GB SSD disk. Veľkosť displeja je 10,6 palcov. Obal (bude, alebo nebude súčasťou štandardnej dodávky?) Touch Cover bude mať intefrovanú nielen klávesnicu, ale aj touchpad.