Archive for december, 2012

Problémy s prekrytím SettingsFlyout prvkom WebView

27. decembra 2012

Ak niektorá stránka vašej aplikácie zobrazuje webový obsah prostredníctvom prvku WebView, ktorý je situovaný pri pravom okraji obrazovky dôjde pri zobrazení prvku SettingsFlyout z knižnice Callisto SDK k vizuálnemu konfliktu. Prvok WebView sa zobrazí tak, že prekryje obsah panelu vytvoreného pomocou objektu SettingsFlyout. Súvisí to z prekrývaním virtuálnych vizuálnych vrstiev (z-orders). Inými slovami, prvok SettingsFlyout sa zobrazí pod prvkom WebView. Najlepšie to vysvetlí obrázok, na ktorom je prekrytie zvýraznené obdĺžnikom

Prekrytie panelu prvkom WebView.

Riešení je niekoľko. Najjednoduchšie bude na dobu zobrazenia panelu nastavenia aplikácie prvok WebView skryť a potom ho obnoviť. Takýto postup ale pôsobí hodne rušivo, nakoľko zrazu sa stratí časť obrazovky aplikácie. Efektnejšie je po dobu zobrazenia panelu nastavenia nahradiť dynamické okno WebView statickou kópiou – statickým obrázkom vyfarbeným cez objekt WebViewBrush. Takýto obrázok bude prekrytý prvkom SettingsFlyout.

V XAML kóde na rovnaké miesto umiestnite prvok WebView aj prvok Rectangle. Pri zobrazovaní nastavovacieho panelu sa prvok Rectangle vyfarbí cez WebViewBrush, ktorý obsahuje statický obrázok webovej stránky.

<WebView x:Name=”webView” Grid.Column=”1″></WebView>

<Rectangle x:Name=”rectWebViewBrush” Grid.Column=”1″></Rectangle>

 

V takomto prípade nemôžete zobrazovať panel univerzálne pre celú aplikáciu na úrovni App.xaml.cs, ale individuálne pre všetky stránky aplikácie. Na každej stránke definujete obsluhu udalosti aktivovania nastavenia v metóde

protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)

{

SettingsPane.GetForCurrentView().CommandsRequested += OnCommandsRequested;

base.OnNavigatedTo(e);

}

 

protected override void OnNavigatingFrom(NavigatingCancelEventArgs e)

{

SettingsPane.GetForCurrentView().CommandsRequested -= OnCommandsRequested;

base.OnNavigatingFrom(e);

}

Kód obsluhy udalosti CommandsRequested bude:

void OnCommandsRequested(SettingsPane sender, SettingsPaneCommandsRequestedEventArgs args)

{

CreateWebViewBrush();

var about = new SettingsCommand(“Ochrana osobných údajov”,

“Ochrana osobných údajov”, (handler) =>

{

var settings = new SettingsFlyout();

settings.Content = new AboutUserControl();

settings.HeaderText = “Ochrana osobných údajov”;

settings.Closed += settings_Closed;

SwitchToWebViewBrush(true);

settings.IsOpen = true;

});

args.Request.ApplicationCommands.Add(about);

}

 

V metóde CreateWebViewBrush bude webová stránka nahradená statickým obrázkom vyfarbeným cez

private void CreateWebViewBrush()

{

WebViewBrush wvbBrush = new WebViewBrush();

wvbBrush.SourceName = “webView”;

wvbBrush.Redraw();

rectWebViewBrush.Fill = wvbBrush;

}

 

Prepínanie viditeľnosti prvku WebView má na starosti metóda

private void SwitchToWebViewBrush(bool bHide)

{

if (bHide)

{

webView.Visibility = Windows.UI.Xaml.Visibility.Collapsed;

}

else

{

webView.Visibility = Windows.UI.Xaml.Visibility.Visible;

rectWebViewBrush.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Transparent);

}

}

 

Obnovenie pôvodného stavu sa realizuje v metóde settings_Closed, ktorá je definovaná pri vytváraní objektu SettingsFlyout

void settings_Closed(object sender, object e) { SwitchToWebViewBrush(false); }

Správny stav, prekrytie statického obrázku webového okna panelom nastavenia.

Reklamy

Ponuka cloudového priestoru zdarma

20. decembra 2012

Potrebujete ďalší cloudový priestor? Možno vás zaujme zaujímavá ponuka z CZ. Dôveru budí identifikačný proces tromi kanálmi súčasne (mailom, SMS a klasickou poštou) takže to bude možno bezpečné.

Capsa.cz spouští betaverzi úložiště pro jednotlivce s kapacitou 12 GB zdarma

 

Praha, 19. prosince 2012 – Český cloud Capsa.cz spouští beta verzi pro osobní zálohování dat. Capsa tak rozšiřuje svou nabídku služeb nejen pro firmy, ale i pro běžné uživatele, kteří potřebují levné a bezpečné úložiště pro zálohu svých dat. Současná verze pro jednotlivce je dostupná na adrese beta.capsa.cz pro uživatele mojeID. Pokud návštěvník mojeID nemá, může se zaregistrovat přímo na stránkách Capsy a jako bonus navíc získá 4GB flash disk zdarma.

 

Po delší odmlce přicházejí vývojáři Capsy s novým produktem, který se v první fázi zaměřuje především na uživatele Windows a potřebu automatické synchronizace důležitých dat s cloudovým úložištěm. Na adrese beta.capsa.cz si mohou nyní registrovat datový prostor uživatelé mojeID. Pokud mojeID ještě nemáte, můžete si jej vytvořit přímo na stránkách Capsy.

Nová Capsa poskytne více prostoru novým i stávajícím uživatelům služby mojeID. Ti mohou využít prostor 12 GB oproti běžným 8 GB pro uživatele bez účtu mojeID.

“Díky mojeID chceme zatím ve startovací fázi cílit zejména na uživatele z ČR, navíc mojeID nám poskytuje určitou záruku potlačení opakovaných registrací ze stejného počítače,” komentuje toto rozhodnutí Jan Raab, manažer portálu Capsa.cz.

 

Samozřejmostí je nejen webové rozhraní, které vychází do velké míry z Capsy, jakožto nástroje pro sdílení dat a spolupráci ve firmách a týmech, ale také instalovatelná aplikace pro Windows, která zajišťuje synchronizaci lokálních složek s online úložištěm na pozadí. Uživatel se tak nemusí o zálohování svých dat vůbec starat, všechny lokální změny se bezprostředně zálohují na server. Starší verze se přitom archivují, takže ani přepsání souboru chybnou verzí není nenapravitelným problémem. Aplikaci je možné stáhnout, nachází se na spodní liště beta.capsa.cz v sekci “ke stažení.”

 

Snadná online editace

Capsa pro jednotlivce přitom zůstává webově orientovaná – nabízí uživatelům unikátní online editaci, která otevře požadovaný soubor pomocí Javy z webového prohlížeče přímo ve výchozím editoru a automaticky zajišťuje jeho průběžné ukládání zpět na server.

 

Pro uživatele mojeID až 12 GB a nově zaregistrované “flashka” zdarma

Nový produkt bude nabízet v základní verzi 8 GB prostoru zdarma, pro uživatele mojeID je však tento prostor automaticky navýšen na 12 GB. Jedná se tak o jednu z prvních služeb, která odměňuje nejen nově registrované uživatele mojeID, ale nabízí bonus i pro ty stávající. Server Capsa.cz, který jako jeden z mnoha podporuje tento způsob přihlašování, připravil spolu se službou mojeID akci, při které každý nově zaregistrovaný uživatel získá zcela zdarma 4GB USB pameť.

 

Další funkce na sebe nenechají dlouho čekat

Spuštění beta verze je jen prvním krokem v řadě dalších funkcí. Jan Raab odkrývá další novinky, které jsou nachystány a se kterými budou registrovaní uživatelé průběžně seznamováni: “V první fázi to bude přístup k datům pomocí FTP protokolu, což je něco, co žádný jiný z velkých cloudů nenabízí. Uživatelé tak nejsou nuceni využívat jen naši proprietární aplikaci, ale mohou využít svého oblíbeného FTP klienta, anebo využít tento protokol pro jakoukoliv vlastní aplikaci.”

 

V další fázi se pak můžeme těšit na integrované předávání dat se serverem Úschovna.cz bez nutnosti opakovaných downloadů a uploadů stejných dat.

 

Konkurovat však Capsa hodlá i cenou za nadlimitní prostor. Plánovaná cena 1 Kč za 1 GB měsíčně řadí Capsu mezi cenově nejdostupnější řešení.

 

Info ve zkratce:

 • Capsa.cz spouští betaverzi úložiště pro jednotlivce s kapacitou až 12 GB zdarma
 • k registraci na: https://beta.capsa.cz
 • osobní prostor pro zálohování dat
 • s aplikací pro Windows, která automaticky synchronizuje obsah Capsy a lokální složky
 • webové rozhraní umožňující práci s daty – možnost online editace na Capse
 • v základní variantě 8 GB zdarma, pro uživatele mojeID 12 GB zdarma (navždy)
 • aktuálně (kvůli omezení počtu registrací) je registrace možná pouze s účtem mojeID, kdo ho nemá, může si ho u nás snadno založit

Nyní možnost registrace v betaverzi a přístup k základním funkcím, další funkcionalita se bude spouštět postupně v krátkých odstupech a uživatelé o tom budou informováni.

Další nejbližší kroky:

 • FTP přístup
 • propojení s Úschovnou.cz
 • aplikace pro připojení Capsy jako síťový disk
 • sdílení dat mezi uživateli (pro čtení i pro zápis)
 • možnost dokoupení nadlimitního prostoru – plánovaná cena 1 Kč / 1 GB měsíčně

Obecné:

 • důvěryhodný https certifikát
 • servery v profesionální serverovně
 • non-stop dohled
 • support v češtině
 • rychlá replikace dat mezi servery zabraňující ztrátě při možném výpadku