Archive for január, 2013

Ako vytvoriť USB médium pre Windows To Go

29. januára 2013

Windows To Go odporúčam inštalovať iba na USB zariadenia určené k tomuto účelu. Ja som použil zariadenie Kingston DataTraveler KW-U4132. Dôvod je jednoduchý. Flash médium má síce veľmi vysoký, no obmedzený počet prepisov (desiatky tisíc). Niektoré sektory napríklad alokačné tabuľky Windows prepisuje extrémne často, preto musí zariadenie podobne ako SSD disky tieto oblasti dynamicky presúvať.

Vo Windows 8 Enterprise Client spustite aplikáciu Windows To Go. Nachádza sa v nastaveniach a najjednoduchšie ju nájdete, ak stlačíte kombináciu kláves Win+W, čím aktivujete vyhľadávanie v nastaveniach a napíšete text “Windows To Go”.

Aktivovanie aplikácie Windows To Go

V nasledujúcom kroku vyberiete zariadenie, na ktoré budete pracovný priestor Windows To Go inštalovať. Inštalačný program skontroluje, či zariadenie spĺňa hardvérové požiadavky.

Výber externej jednotky, ktorá sa použije na vytvorenie Windows To Go

Inštalácia pokračuje výberom súboru s “obrazom” Windows (súbor má príponu .wtm). Tento obraz obsahuje operačný systém, aplikácie a súbory počítača. Vo väčšine prípadov funkcia Windows To Go nájde príslušný obrazový súbor sám, ak sa tak nestane, obráťte sa na svojho správcu systému.

Ja som použil ISO súbor inštalačného média Windows 8 Enterprise, ktorý som pripojil ako virtuálnu jednotku.

Výber obrazu systému Windows 8

Nasleduje voliteľné nastavenie šifrovania disku pomocou nástroja BitLocker, ktoré pomáha zabrániť hackerom v prístupe k vašej jednotke jej fyzickým vybratím z počítača a inštaláciou do iného počítača. Po zapnutí šifrovania sa môžete prihlasovať do systému Windows a používať svoje súbory zvyčajným spôsobom.

Voliteľné nastavenie šifrovania disku pomocou nástroja BitLocker

Posledný dialóg inštalačného programu poskytuje možnosti nastavenia spúšťania po reštarte. Počítač môžete spustiť z pracovného priestoru funkcie Windows To Go dvomi spôsobmi: automaticky, keď sa rozpozná kľúč USB, alebo manuálne, otvorením nastavenia firmvéru a zmenou možností pri spustení. Túto voľbu môžete neskôr zmeniť pomocou položky Windows To Go v ovládacom paneli.

Nastavenie spúšťania po restarte

Reklamy

Aplikácia MS Tech novinky a podujatia

25. januára 2013

Odo dnes je vo Windows obchode Windows 8 aplikácia (presnejšie jej prvý draft) pre MS komunitu, ktorý zobrazuje novinky a články z blogov vyvojari.sk a wug a informácie o chystaných podujatiach.

Sekcia “Podujatia” zatiaľ obsahuje statické informácie, pracujem na novej verzii, ktorá bude napojená na aktuálne webové zdroje informácií a bude zobrazovať aj informácie, slajdy a videá z uskutočnených akcií

 

aplikácia je na http://apps.microsoft.com/windows/sk-SK/app/ms-tech-novinky-a-podujatia/2d642090-db95-4496-84bb-261604595cc9

 

 

 

 

Platnosť verzií Windows 8 Consumer Preview a Windows 8 Release Preview sa skončila

17. januára 2013

Platnosť verzií operačného systému Windows 8 Consumer Preview a Windows 8 Release Preview sa celosvetovo skončila 15. januára 2013. Používatelia testovacích verzií sa od tohto dátumu môžu vrátiť k pôvodnému nainštalovanému operačnému systému alebo môžu inovovať na jeho najnovšiu verziu.

Používateľom, ktorí si ponechajú jednu z testovacích verzií nainštalovanú aj po tomto dátume, sa bude zariadenie reštartovať každé dve hodiny a na obrazovke sa im bude zobrazovať odkaz na stránku, kde je možné operačný systém inovovať.

Používatelia testovacích verzií, ktorí chcú inovovať na Windows 8, môžu do 31. januára 2013 využiť možnosť zvýhodneného prechodu za 29, 90 eur elektronicky
alebo prostredníctvom kúpy inštalačného média za 59, 90 eur u predajcov elektroniky.

Po 1. februári 2013 sa cena finálnej verzie zmení na plnú výšku. Aktualizácia predchádzajúcich systémov Windows na plnú verziu Windows 8 tak bude stáť 119, 99 eur a na plnú vyššiu verziu systému Windows 8 Pro 279, 99 eur.

Detaily ponuky, postup, ako aj elektronickú inštaláciu môžete previesť na stránke
Windows
.

GridView s nerovnako veľkými grafickými objektami

11. januára 2013

 

V dizajnových princípoch pre Windows 8 sa odporúča pre rozlíšenie kontextu využívať aj veľkosť grafických blokov. V praxi to znamená prvok GridView s premenlivou veľkosťou objektov, pričom veľkosť sa spravidla odvodí podľa niektorého atribútu dátového modelu, na ktorý je prvok GridView napojený

Túto situáciu som musel riešiť, aby som zrealizoval konkrétny dizajnový návrh pre svoju aplikáciu.

Ukážem jednu z možností, pomocou odvodenej triedy od GridViev. Vytvorte projekt typu Blank Application. V súbore MainPage.xaml.cs v konštruktore triedy MainPage

using Windows.UI;

using System.Reflection;

 

public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

 

var _Colors = typeof(Colors)

.GetRuntimeProperties()

.Select(c => new

{

Color = (Color)c.GetValue(null),

Name = c.Name

});

 

this.DataContext = _Colors;

}

 

MainPage.xaml

<Grid Background=”{StaticResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}”>

<GridView x:Name=”gw” ItemsSource=”{Binding}”>

<GridView.ItemTemplate>

<DataTemplate>

<Grid Height=”100″ Width=”150″>

<Grid.Background>

<SolidColorBrush Color=”{Binding Color}” />

</Grid.Background>

</Grid>

</DataTemplate>

</GridView.ItemTemplate>

</GridView>

</Grid>

 

Všetky prvky sú rovnako veľké

Zobrazenie farieb prostredníctvom GridView

Ak pridáme názov farby, dostanete z toho celkom zmysluplnú obrazovku, ktorú môžete použiť trebárs na nastavovanie farieb, prípadne úpravy farebnej palety. V našom príklade sme okrem názvu pridali aj index farby

<GridView x:Name=”gw” ItemsSource=”{Binding}”>

<GridView.ItemTemplate>

<DataTemplate>

<Grid Height=”100″ Width=”150″>

<Grid.Background>

<SolidColorBrush Color=”{Binding Color}” />

</Grid.Background>

<StackPanel VerticalAlignment=”Top”>

<StackPanel.Background>

<SolidColorBrush Color=”Black” Opacity=”.75″ />

</StackPanel.Background>

<TextBlock FontSize=”15″ Margin=”10″ >

<Run Text=”{Binding Index}” />. <Run Text=”{Binding Name}” />

</TextBlock>

</StackPanel>

</Grid>

</DataTemplate>

</GridView.ItemTemplate>

</GridView>

Zobrazenie farieb prostredníctvom GridView

Nová trieda nazvaná napríklad VarGridView odvodená od GridView sa pude snažiť nastaviť zadaný parameter RowSpan a ColSpan. Ak sa to nepodarí, zostane hodnota týchto parametrov implicitne nastavená na hodnotu 1

public class VarGridView : GridView

{

protected override void

PrepareContainerForItemOverride(Windows.UI.Xaml.DependencyObject element,

object item)

{

try

{

dynamic _Item = item;

element.SetValue(Windows.UI.Xaml.Controls.VariableSizedWrapGrid.

ColumnSpanProperty, _Item.ColSpan);

element.SetValue(Windows.UI.Xaml.Controls.VariableSizedWrapGrid.

RowSpanProperty, _Item.RowSpan);

}

catch

{

element.SetValue(Windows.UI.Xaml.Controls.VariableSizedWrapGrid.

ColumnSpanProperty, 1);

element.SetValue(Windows.UI.Xaml.Controls.VariableSizedWrapGrid.

RowSpanProperty, 1);

}

finally

{

base.PrepareContainerForItemOverride(element, item);

}

}

}

 

 

Upravíme kód súbore MainPage.xaml.cs. Využijeme index farby a v metódach RowSpan a ColSpan nastavíme pre požadované hodnoty indexov farieb, v našom prípade pre objekt 0 a 2 iné rozmery dlaždíc.

 

public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

 

var _Colors = typeof(Colors)

.GetRuntimeProperties()

.Select((c,i) => new

{

Color = (Color)c.GetValue(null),

Name = c.Name,

Index = i,

ColSpan = ColSpan(i),

RowSpan = RowSpan(i)

 

});

 

this.DataContext = _Colors;

}

 

private object RowSpan(int i)

{

if (i == 0) return 3;

if (i == 2) return 2;

return 1;

}

 

private object ColSpan(int i)

{

if (i == 0) return 3;

if (i == 2) return 2;

return 1;

}

 

Variabilná veľkosť prvkov

Prehľad slovenských aplikácií pre Windows 8 vo Windows Obchode

4. januára 2013

Dnes som do Windows obchodu publikoval aplikáciu s názvom “Slovenské aplikácie”.

Poskytuje pravidelne aktualizovaný prehľad slovenských aplikácií pre Windows 8. Umožňuje zobraziť webovú stránku aplikácie na ktorej je tlačidlo na priame prepnutie do Windows Obchodu. Aplikácie sú zoradené podľa kategórií. Aplikácia umožňuje priame prepnutie z karty aplikácie do Windows Obchodu

Priamy link je: http://apps.microsoft.com/windows/sk-SK/app/slovenske-aplikacie/a8cddde0-ddcb-4582-a0d3-8fd251113531

Nové touchpady a myši podporujúce dotykové ovládanie

1. januára 2013

Windows 8, a hlavne prechodný nedostatok zariadení s dotykovým displejom je obrovskou príležitosťou pre výrobcov tzv. HID (Human Interface Device) príslušenstva. Vyskúšal som dve zariadenia, ktoré sú momentálne špičkou v tejto oblasti – myš Logitech Touch Mouse t620 s povrchom citlivým na dotyk a touchpad Logitech Touchpad T650. Práca s obidvoma zariadeniami je komfortná a umožňujú realizovať niekoľko kľúčových giest pre obládanie Windows 8. U myši som ocenil možnosť pokročilého rolovania pohybom prsta po povrchu myši a prepínanie medzi aplikáciami pohybom prsta od ľavého okraja v hornej časti myši smerom k stredu. Touchpad poskytuje takmer všetky základné gestá vrátane zväčšovania a zmenšovania objektov, nájazdov prstom od okraja do vnútra displeja, ktorými sa aktivuje lišta kľúčových tlačidiel (nájazd sprava), aplikačná lišta (nájazd zhora, alebo zdola) a prepínanie aplikácií (nájazd zľava). Môžem konštatovať, že tieto gestá sú rovnocenné ako v prípade dotykového displeja.

Logitech Touch Mouse t620

Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650

Menej intuitívne sú však gestá, u ktorých hrá úlohu konkrétna poloha. Zatiaľ čo na dotykovom displeji intuitívne nasmerujeme prst na konkrétne miesto, napríklad na dynamickú dlaždicu, touchpad nič nezobrazuje a musí pracovať s relatívnou polohou. Po priložení prsta na ľubovoľné miesto tabletu musíte sledovať kurzor na displeji a presunúť ho na požadované miesto.

K zaujímavej situácii dôjde v prípade ak pripojíte tablet s dotykovým displejom k externému monitoru, aby ste mohli pracovať s vyšším rozlíšením. Zobrazovanie na tablete sa vypne, ale ovládanie dotykom zostane funkčné. Ak tablet umiestnite pod monitor, či už vodorovne, alebo zvisle získate veľmi presný, intuitívne použiteľný veľkoplošný multidotykový touchpad.

Displej tabletu pripojeného k externému monitoru veľmi dobre poslúži ako touchpad