Archive for apríl, 2014

Vyšla e-kniha o vývoji aplikácií pre Windows 8.1 a Windows Phone 8

28. apríla 2014

Vyšla elektronická verzia mojej knihy o vývoji aplikácii pre Windows 8.1 a Windows Phone. Konečne závan modernosti vo vydavateľstve počítačovej literatúry, lebo kniha sa na rozdiel od tlačenej verzie bude dať oveľa operatívnejšie aktualizovať.


http://www.ereading.cz/cs/eknihy/8721/vyvoj-aplikaci-pro-windows-8-1-a-windows

Reklamy

Falošné Windows App Studio vo Windows Store

9. apríla 2014

Na konferencii Build 2014 bol predstavený webový nástroj Windows App Studio – zdokonalené Windows Phone Studio, ktoré umožňuje vytvárať aplikácie pre Windows Phone 8.1 a následne ich portovať aj pre Windows 8.1. Popis je na http://www.itnews.sk/spravy/produkty/2014-04-08/c162555-microsoft-predstavil-app-studio-umoznuje-vytvarat-naraz-aplikacie-pre-tablety-aj-pocitace

Keď si však zadáte Windows App Studio do Windows Obchodu pre Windows 8.1 zobrazí sa vám aplikácia s názvom Windows App Studio Beta a s logom Microsoftu, takže to evokuje nástroj podobný Projectu Siena, avšak vydavateľom nie je Microsoft Corporation, ale nejaký Abdul Rahman Aftab. Pri detailnejšom skúmaní zistíte, že je to len demo aplikácia.

Pri schvaľovaní aplikácie do Windows Store si nevšimli že aplikácia používa logo MS a plný názov nástroja, ktorý je však webový http://appstudio.windowsphone.com .

Takáto aplikácia porušuje podmienky Windows obchodu, preto som ju nahlásil, že sa tvári ako vývojársky názov a používa logo aj názov oficiálnej aplikácie MS.

Link pre nahlásenie problematickej aplikácie je na jej stránke vo Windows obchode a formulár vyzerá takto

 

Moja prvá univerzálna aplikácia

3. apríla 2014

Po nainštalovaní Update na Visual Studio 2013 (link je v predchádzajúcom príspevku) som vytvoril aplikáciu podľa šablóny Hub App zo zložky Universal Apps.

Vzhľad Hub aplikácie vo Windows 8.1 je klasický

Keď idete aplikáciu spustiť, môžete si vybrať, či spustíte projekt pre Windows 8.1, alebo Windows Phone 8.1. Postup výberu je na obrázku.

Pre Windows 8.1 sa možnosti spustenia nezmenili – lokálny počítač, emulátor, alebo vzdialený počítač pripojený v sieti. Pre Windows Phone 8.1 môžete použiť širokú paletu emulátorov s rôznym rozlíšením displeja a taktiež aj reálne zariadenie

Samozrejme som okamžite zvolil reálne zariadenie a bol som zvedavý čo sa bude diať, keďže mám telefón s operačným systémom Windows Phone 8 (uprgade na 8.1 nie je všeobecne dostupné a bude dostupné postupne v priebehu niekoľkých mesiacov)

Skončilo to samozrejme chybou

Takže zatiaľ sa musím uspokojiť so simulátorom. Nasnímal som niekoľko scrreenshotov z Hub aplikácie spustenej na Windows Phone 8.1

 

 

 

Univerzálne aplikácie pre Windows 8.1, Windows Phone 8.1 a xBox One

3. apríla 2014

Včera ne keynote konferencie www.buildwindows.com (keynote si môžete pozrieť na http://channel9.msdn.com/Events/Build/2014/KEY01 ) boli predstavené univerzálne aplikácie pre Windows 8.1, Windows Phone 8.1 a xBox One. Pre ich vývoj potrebujete buď Visual Studio Expres obsahujúci Update 2 http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ Ak máte komerčnú verziu Visual studia alebo verziu MSDN, je potrebné inštalovaž Update 2 RC http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42307

Do ponuky projektov pribudli Universal Apps

 

BTW na MSDN je už teraz dostupná aktualizácia Windows 8.1 Update. Po rozbalení musíte postupne nainštalovať päť balíčkov

 1. KB2919442
 2. KB2919355
 3. KB2932046
 4. KB2937592
 5. KB2938439
 6. KB2949621

Pričom po každom z nich sa počítač reštartuje. Súčasťou tohto upgrade ešte nie je ponuka aplikácií v tlačidle Start

BUILD 2014 keynote

2. apríla 2014

počas dnešnej  keynote na konferencii Microsoft Build, zástupcovia spoločnosti Microsoft – Satya Nadella, Stephen Elop a Terry Myerson ohlásili kľúčové informácie týkajúce sa vývojárov, zákazníkov a systému Windows.

Všetky online materiály a zdroje môžete nájsť na:

 

Hlavné body keynote:

 • Windows Phone 8.1:  Microsoft predstavil Windows Phone 8.1 pre ešte lepší a osobnejší mulitimediálny zážitok. Oznámil nových hardvérových partnerov a zariadenia. Požívatelia zariadení s Windows Phone 8 v nasledujúcich mesiacoch postupne prejdú na systém Windows Phone 8.1. Od tohto mesiaca (apríla) bude Windows Phone 8.1 predinštalovaný taktiež na nových telefónoch. Viac detailov nájdete na  Windows Phone blog.

          Windows 8.1 Update: Microsoft tiež oznámil Windows 8.1 Update, ktorý vylepšuje to, čo majú používatelia na systéme Windows najradšej. Zákazníci používajúci Windows 8 alebo Windows 8.1 ho budú mať bezplatne k dispozícii od 4. apríla. Viac detailov nájdete na Windows blog.

 • Vývojárska platforma: Vývojári môžu po novom, bez potreby ďalších znalostí, vytvárať aplikácie aj pre Windows Phone 8.1 a Windows 8.1 Update, kde je v 90 % použitý rovnaký kód pre telefóny, tablety aj PC. Taktiež budú môcť vytvárať univerzálne aplikácie, ktoré budú dostupné naprieč všetkými zariadeniami so systémom Windows, s podporou IE11. Viac informácií nájdete na Building Apps for Windows blog.
 • Vývojárske nástroje: Visual Studio 2013 Update 2 sa dostal do fázy Release Candidate (“RC”) a predstavil kľúčový work stream pre vývojárov s názvom Universal Project.

Zadávanie údajov pomocou prvku typu Spinner

2. apríla 2014

Pri nastavovaní rôznych parametrov je na dotykových displejoch zvykom nastavovať číselné hodnoty nie zadaním hodnoty do TextBoxu pomocou dotykovej klávesnice, ale interaktívnejšie – pomocou prvku typu spinner. Typickým príkladom je zadávanie času pomocou TimePicker. Pre zadávanie číselných hodnôt, však takýto prvok implementovaný nie je. Potreboval som pre aplikáciu Weight Monitor zadávať výšku a váhu osoby. Preto som si vytvoril vlastný prvok na báze prvkov ScrollViewer, StackPanet a poľa prvkov Text Block. Prvok umožňuje zvýrazniť zadanú hodnotu. Je to vlastne akýsi sofistikovanejší ekvivalent ListBoxu. Na obrázku je príklad prvku pre zadanie výšky osoby.

XAML kód je triviálny

<ScrollViewer x:Name=”scrollviewer_Vyska” HorizontalAlignment=”Left” Height=”161″ VerticalAlignment=”Top” Width=”137″ FontFamily=”Global User Interface” Tapped=”vyska_changed”
Loaded=”scrollviewer_vyska_Loaded”>
<ScrollViewer.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint=”0.5,1″ StartPoint=”0.5,0″>
<GradientStop Color=”DarkGray”/>
<GradientStop Color=”LightGray” Offset=”1″/>
</LinearGradientBrush>
</ScrollViewer.Background>
<StackPanel x:Name=”stackpanel_vyska” Height=”282″ Width=”203″ Loaded=”stackpanel_vyska_Loaded” >
<StackPanel Height=”282″/>
</StackPanel>
</ScrollViewer>

Kód pre inicializáciu

//prvok pre zadavanie vysky
ScrollViewer scrollviewer_vyska = null;
StackPanel stackpanel_vyska = null;
const int FONT_SIZE = 24;
const int DELTA_SIZE = 16;
const int PADDING = 12;
TextBlock[] vyska_text_list;
SolidColorBrush select_brush, deselect_brush;

V konštruktore MainPage

//prvok pre zadanie vysky

vyska_text_list = new TextBlock[260]; //rozsah od 50 do 250 cm
stackpanel_vyska = new StackPanel();
select_brush = new SolidColorBrush();
deselect_brush = new SolidColorBrush();
select_brush.Color = Windows.UI.Colors.Yellow;
deselect_brush.Color = Windows.UI.Colors.White;
for (int i = 0; i < 260; i++)
{
vyska_text_list[i] = new TextBlock();
vyska_text_list[i].FontSize = FONT_SIZE;
 vyska_text_list[i].Padding = new Thickness(PADDING);
vyska_text_list[i].Foreground = deselect_brush;
vyska_text_list[i].Text = i.ToString();
if (i == 170)
{
vyska_text_list[i].FontSize += DELTA_SIZE;
vyska_text_list[i].Foreground = select_brush;
}
stackpanel_vyska.Children.Add(vyska_text_list[i]);
}

 

Metódy obsluhy udalosti

//zmena ovladacieho prvku pre vysku

private void vyska_changed(object sender, TappedRoutedEventArgs e)
{
double dP = scrollviewer_vyska.VerticalOffset;
for (int i = 0; i < 260; i++)
{
vyska_text_list[i].Foreground = deselect_brush;
 vyska_text_list[i].FontSize = FONT_SIZE;
if (vyska_text_list[i] == e.OriginalSource)
{
vyska_text_list[i].FontSize += DELTA_SIZE;
vyska_text_list[i].Foreground = select_brush;
}
}
}

private void scrollviewer_vyska_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
scrollviewer_vyska = sender as ScrollViewer;
scrollviewer_vyska.Content = stackpanel_vyska;
}private void stackpanel_vyska_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
stackpanel_vyska = sender as StackPanel;
}

private void scrollviewer_Vyska_ViewChanged(object sender, ScrollViewerViewChangedEventArgs e)
{
scrollviewer_vyska.ChangeView(0, 1200,1);
}

 

 

 

 

Ukladanie údajov vo Windows 8.1 aplikáciách I. – nastavenie

1. apríla 2014

Spôsoby ukladania údajov najlepšie vysvetlí tento obrázok

Lokálne a dočasné ukladanie vysvetľovať netreba, roaming znamená že údaje sú synchronizované cez Microsoft Account a majú k nim prístup inštancie aplikácie na viacerých, maximálne piatich vašich zariadeniach.

Ukladanie do registrov sa hodí pre parametre behu aplikácie, napríklad tie, čo nastavé používateľ v Settings Flyout. V príklade ukladám nastavenie jednotiek dĺžky (metre alebo stopy).

ApplicationDataContainer roamingSettings = null;
const string SettingHeightUnit = “HeightUnit”;
string sHeightUnit = “meters”; //”feet”

V konštruktore vytvorím inštanciu objektu typu ApplicationDataContainer

public HubPage()

  this.InitializeComponent();
roamingSettings = ApplicationData.Current.RoamingSettings;

}

Údaje načítam napríklad v metóde

private async void navigationHelper_LoadState(object sender, LoadStateEventArgs e)
{
Object valueH = roamingSettings.Values[SettingHeightUnit];
sHeightUnit = (valueH == null ? “meters” : valueH.ToString());
}

Zapíšem pri zmene príslušného parametra

private void rbFeet_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
sHeightUnit = “feet”;
roamingSettings.Values[SettingHeightUnit] = sHeightUnit;
}

WinApp Challenge 2014

1. apríla 2014

Microsoft v spolupráci s portálom MojWindows.sk, spoločnosťou Nokia a ďalšími partnermi, súťaž o najlepšie aplikácie pre Windows Phone a Windows 8. Stačí sa zaregistrovať na http://winappchallenge.sk/ a naprogramovať unikátnu appku do jednej z dvoch kategórií. Súťaž potrvá od 31. 3. do 15. 6. 2014.

Aplikácie budú hodnotiť čitatelia MojWindows.sk spolu s odbornou porotou. V priebehu mája je pre vývojárov navyše pripravený tutoriálny deň na FIIT STU, kde budú môcť svoju rozpracovanú aplikáciu ukázať expertom a nechať si od nich poradiť. V hre je niekoľko top cien, ako high end smartfóny Nokia Lumia, Windows 8.1 tablety, Xbox 360 s Kinectom, Visual Studio 2012 Professional, drobný hardvér alebo darčekové poukážky na nákup zadarmo v rámci Windows Store.

Súťažiť sa samozrejme dá aj s viacerými aplikáciami naraz a po minimálnej úprave grafického rozhrania aj v obidvoch kategóriách. Aby sa zvýšila šanca, pripravené sú rôznorodé úrovne výhier. Vyhrávať sa tentokrát bude až v troch sekciách a nezabúda sa ani na hlasujúcich. Všetky informácie, ktoré potrebujete, nájdete na www.winappchallenge.sk Začnite čím skôr vyvíjať!