Archive for december, 2014

Visual Studio 2015 – jeden kód pre všetky platformy

23. decembra 2014

Microsoft k problematike “jeden kód pre všetky platformy” zatiaľ zaujal diferencovaný postoj. Ako dodávateľ pripravovanej verzie vývojového prostredia Visual Studio 2015 integroval do tohto nástroja aj podporu vývoja aplikácií pre Android a iOS. Na druhej strane ako dodávateľ operačného systému zatiaľ neumožnil tretím stranám, napríklad Embarcadero šíriť aplikácie pre Windows Phone a Modern UI aplikácie pre Windows 8.1 cez svoj Windows obchod

Visual Studio 2015 umožňuje vytvárať, zostavovať, nasadzovať a ladiť aplikácie pre rôzne platformy. Pre Android sú k dispozícii šablóny Native Activity, pričom výsledné zostavenie môžete konfigurovať pre platformy x86 alebo ARM. Aplikácie môžete testovať buď priamo na pripojených zariadeniach s Androidom alebo pomocou výkonného emulátora Androidu.

Apache Cordova

Apache Cordova umožňuje vytvárať multiplatformové aplikácie napísané v HTML, CSS a JavaScripte. Technológia Visual Studio Tools for Apache Cordova, predtým označovaná ako hybridné aplikácie pre rôzne zariadenia, uľahčuje vytváranie, ladenie a testovanie aplikácií pre platformy Android, iOS, Windows a Windows Phone z jedného projektu. Na ladenie Android aplikácií je možné využiť reálne zariadenie pripojené k vývojárskemu počítaču, prípadne rýchly emulátor Androidu od Microsoftu využívajúci hypervízor Hyper-V. Android aj iOS aplikácie je možné ladiť cez emulátor Apache Ripple, ktorý funguje ako webová aplikácia v prehliadači Chrome. Pre ladenie aplikácie na reálnom zariadení, prípadne emulátore iOS od Apple potrebujete vývojársky počítač s operačným systémom MacOS. Na ňom môžete spustiť Visual studio cez virtualizačnú platformu VMware Fusion

Ladenie iOS aplikácie v emulátore Apache Ripple

Apache Cordova aplikácie vo Visual Studiu 2015 – ponuka modulov pre ovládanie špecifických hardvérových funkcií

Xamarin

Technológia Xamarin umožňuje písať zdieľaný kód používateľského rozhrania v C# a XAML, ktorý sa mapuje na natívne ovládacie prvky na iOS, Android a Windows Phone. Vďaka tomu je možné upraviť a prepojiť všetky kódy pripravené v C++, Jave alebo v C#. Integráciou technológie do vývojového prostredia Visual Studio 2013 a 2015 sa zvýšila efektívnosť multiplatformového vývoja mobilných aplikácií. Xamarin je integrovaný formou referenčných zostáv pre prenosné knižnice tried, ktoré možno spúšťať na rôznych platformách. Pri prvom projekte využívajúceho túto technológiu je potrebné z Visual Studia stiahnuť Xamarin zo stránky dodávateľskej firmy pri zachovaní licenčných podmienok.

 

Principiálna schéma vývoja multi platformovej aplikácie s využitím technológie Xamarin

Testovanie na emulátoroch a reálnych zariadeniach

Vývoj a testovanie aplikácie pre Android je vďaka kvalitnému emulátoru od Microsoftu bezproblémové. Emulátor využíva virtualizačnú platformu Hyper-V, vďaka čomu je veľmi rýchly. Umožňuje taktiež simuláciu senzorov ako akcelerometer, GPS a podobne. Zavedenie inštalačných balíkov APK docielite jednoduchým presunom ikony balíčka na plochu emulátora.

Ladenie Android aplikácie v emulátore, ktorý je súčasťou Visual Studia 2015

iOS však na rozdiel od Androidu nie je oper-source, ale propertiárny operačný systém Apple. To prináša určité komplikácie a nutnosť spustenia emulátora na počítači s Mac OS. Mac potrebujete aj pri testovaní aplikácie na reálnom zariadení. Všimnite si bližšie obrázok s testovaním aplikácie na emulátore iOS. Na vývojárskom počítači MacOS je prostredníctvom VMware Fusion spustený virtuálny stroj s Windows a na ňom Visual Studio. Na hostiteľskom Mac OS je súčasne spustený emulátor iOS

 

Testovanie behu Xamarin aplikácie na emulátoroch iOS a Android

Reklamy