Archive for január, 2015

.NET Mikro Framework aplikácia na doske netduino plus 2

28. januára 2015

Do predstavenia APR pre Windows 10 ešte uplynie nejaký čas a tak vzniká priestor venovať sa iným témam. Jedným z vlajkových trendov je Internet vecí (IoT Internet of Things). Všimnite si na slajde z uvedenia Windows 10 mikrokontrolérovú dosku úplne vľavo. Windows 10 pre mikrokontroléry zatiaľ k dispozícii nie je, ale nezaškodí sa zorientovať v problematike a vyskúšať i vývoj aplikácií s využitím .NET Micro Framework. Ja som vyskúšal dosku netduino plus 2

Pre zaujímavosť skúsenosti s výkonnejším kitom Intel Galileo na báze procesora kompatibilnom s Pentiom a zbernicou Arduino popisujem v príspevkoch https://novywindows.wordpress.com/2015/01/05/windows-na-mikrokontrolerovej-doske-intel-galileo/ a https://novywindows.wordpress.com/2015/01/07/prvy-projekt-pre-dosku-intel-galileo-vo-visual-studiu-2013/

clip_image002

Windows 10 pre širokú paletu zariadení

Netduino plus 2

Vývojový kit využíva populárnu zbernicu Arduino, avšak na rozdiel od originálu s procesorom ATmega Netduino plus 2 využíva výkonný 32 bitový procesor STM32F4 rady Cortex-M4 taktovaný na, 168 MHz. Disponuje 384 KB pamäti programu, 100 KB RAM, ethernetovým rozhraním 10 mbps. Na Arduino zbernici je možné využiť 22 vstupno-výstupných portov, z ktorých je možné 6 preprogramovať na PWM (puzne šírková modulácia), 4 UART/i2c/SPI, 6 12 bitových analógových kanálov. Kit má aj slot na mikro SD kartu do kapacity 2 GB. Ako operačný systém sa využíva open source platforma pre mikrokontroléry .NET Micro Framework 4.3, ktorý môžete v prípade potreby nahradiť vlastným firmware. Doska sa k vývojárskemu počítaču pripája cez USB. Ako vývojové prostredie sa využíva Visual Studio (v mojom prípade VS 2013), či už komerčná, alebo voľne šíriteľná Express, po novom Community Edition.

nuino12

Inštalácia .NET Micro Framework

Aby ste mohli vytvárať vo Visual Studiu 2013 aplikácie pre kit Netduino plus 2, musíte najskôr nainštalovať požadované SDK. Všetko potrebné, vrátane návodov nájdete na adrese http://www.netmf.com/ Aby som bol konkrétny NET Micro Framework SDK stiahnete zo stránky Codeplex http://netmf.codeplex.com/

clip_image004

Inštalácia .NET Micro Framework SDK

Následne je potrebné nainštalovať .NET Micro Framework VSIX Extensions. Môžete to urobiť priamo z Visual Studia. V menu Tools -> Extensions and Updates vyberte zložku Online a vyhľadajte doplnok.Net Micro Framework extensions for Visual Studio 2013. Doplnok stiahnete pomocou tlačidla download, ktoré otvorí relevantnú webovú stránku na stiahnutie SDK

clip_image006

Stiahnutie .Net Micro Framework extensions for Visual Studio 2013

clip_image008

Inštalácia .Net Micro Framework extensions for Visual Studio 2013

V ďalšom kroku je potrebné nainštalovať SDK pre konkrétnu dosku, v našom prípade pre Netduino SDK. Správnu verziu, v dobe písania článku 4.3 nájdete na http://www.netduino.com/downloads/

clip_image010

Inštalácia Netduino SDK

Upgrade firmware

Aby ste mohli spúšťať aplikácie vytvorené pre .NET Micro Framework 4.3, musí aj jadro mikroframevorku mať rovnakú verziu. Ak máte nižšiu verziu, je potrebné najskôr realizovať update firmware. Moja doska mala verziu ‘mscorlib’ 4.2.

Verziu vašej dosky zistíte tak, že spustite aplikáciu MFDeploy (súčasť .NET Micro Framework SDK) Aplikáciu MFDeploy.exe spustíte cez menu Programs > Microsoft .NET Micro Framework 4.3 > Tools. V aplikácii definujte pripojenie dosky cez USB a aktivujte menu Target > Device Capabilities option

clip_image012

Zistenie verzie firmware dosky Netduino

Ak je potrebný update na verziu 4.3, alebo vyššiu odpojte dosku od USB konektora, stlačte a držte jediné tlačidlo na dosku a dosku opätovne pripojte k USB portu. Tak ju prepnete do bootloader módu. Tento mód je signalizovaný trvalým svietením modrej LED.

Aby ste mohli stiahnuť firmware, musíte si vytvoriť konto na webe Netduino forum. http://forums.netduino.com/index.php?app=core&module=global&section=register Po potvrdení registrácie stiahnete firmware na adrese http://forums.netduino.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3167

V našom prípade to bol súbor NetduinoUpdate_4.3.1.0.zip. Následne spustite aplikáciu NetduinoUpdate(súčasť Netduino firmware balíčku). Po úspešnom upgrade vaša doska bude odstránená zo zoznamu.

clip_image014

Upgrade firmware dosky Netduino

V tomto okamihu máte všetko potrebné pre vývoj aplikácie vo Visual Studiu.

Vývoj aplikácie vo Visual Studiu 2013

Vytvorte nový projekt pomocou menu New > Project. V zložke Micro Framework vyberte šablónu projektu Netduino Plus 2 Application.

clip_image016

Vytvorenie projektu pre dosku Netduino plus 2

clip_image018

Projekt pre dosku Netduino plus 2, súbor Program.cs

Po vytvorení projektu otvorte súbor Program.cs

using System;

using System.Net;

using System.Net.Sockets;

using System.Threading;

using Microsoft.SPOT;

using Microsoft.SPOT.Hardware;

using SecretLabs.NETMF.Hardware;

using SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino;

namespace NetduinoApplication2

{

public class Program

{

public static void Main()

{

// write your code here

}

}

}

Žolíka // write your code here nahradíme kódom, ktorý bude realizovať aplikačnú logiku, v našom prípade kód ktorý bude blikať LED diódou. Nakoľko prenosné a vzdialené zariadenia často bežia na batériu, naprogramujeme striedu blikania 1:10

public static void Main()

{

OutputPort led = new OutputPort(Pins.ONBOARD_LED, false);

while (true)

{

led.Write(true); // zapni LED

Thread.Sleep(50); // oneskorenie 50 ms

led.Write(false); // vypni LED

Thread.Sleep(500); // sleep for 500 ms

}

}

Teraz môžete aplikáciu spustiť. Najskôr je potrebné nastaviť parametre pre spustenie. V parametroch projektu nastavte deployment cez USB. Po zavedení aplikácie začne modrá LED dióda blikať.

clip_image020

Projekt pre dosku Netduino plus 2, súbor Program.cs

Ak vám vývojové prostredie vypíše chybové hlásenie Cannot deploy the base assembly ‘mscorlib’, or any of his satellite assemblies, to device – USB:Netduino twice. Assembly ‘mscorlib’ on the device has version 4.2.0.0, while the program is trying to deploy version 4.3.1.0 Znamená to že je potrebné upgradovať firmware. Postup je popísaný v tomto článku v stati Upgrade firmware

Reklamy

Nový build Windows 10 na stiahnutie

23. januára 2015

Nový build Windows 10 je už k dispozícii na stiahnutie na https://insider.windows.com

K dispozícii je aj česká verzia

w6

Novinky Windows 10 – podrobný prehľad

22. januára 2015

Microsoft 21.1. predstavil novú generáciu systému Windows so širokou škálou možností navrhnutých tak, aby mohli ohlásiť novú éru užívania počítačov na osobnejšej úrovni, ako aj dve nové zariadenia. Tieto dva produkty sú vytvorené so snahou prehĺbiť zážitok zo systému Windows, od veľkých obrazoviek až po zariadenia bez klasickej obrazovky. Windows 10 bude poskytovaný ako služba ponúkajúca bezpečnejší, inovatívnejší a aktuálnejší zážitok počas celej doby životnosti zariadenia. Bezplatný upgrade na systém Windows 10 bude k dispozícii pre zákazníkov so systémom Windows 7, Windows 8.1 a Windows Phone 8.1, ak uskutočnia upgrade počas prvého roka.

image

Windows 10: Vytváranie osobnejšieho počítačového zážitku

Windows 10 predstavuje počiatok osobnejšej počítačovej éry, v ktorej technológia vymizne a ľudia sa stanú jej stredobodom. V tejto ére nezáleží na mobilite zariadenia, ale na mobilite zážitku a tento zážitok by mal fungovať bezproblémovo a zrozumiteľne naprieč všetkými zariadeniami. Ľudia by mali mať možnosť komunikovať s technológiou prirodzene, tak ako komunikujú s ostatnými ľuďmi, t.j. hlasom, gestami a pohľadom. Kľúčovú úlohu v tomto procese samozrejme zohráva ochrana súkromia.

Zároveň Microsoft predstavil celý rad nových funkcií:

· Cortana prichádza na osobné počítače a tablety. Osobná digitálna asistentka Cortana, ktorá debutovala minulý rok na zariadeniach s Windows Phone, bude teraz k dispozícii aj na počítačoch a tabletoch s Windows 10, aby pomohla ľuďom zvládnuť potrebné veci. Cortana je osobná asistentka, ktorá zistí preferencie jednotlivca a poskytne mu relevantné odporúčania, rýchly prístup k informáciám a dôležitým pripomienkam, prinášajúc to, na čom užívateľovi záleží najviac. Interakcia je prirodzená a jednoduchá, prebieha prostredníctvom hovoreného slova alebo písania. Cortana navyše ponúka pokročilé funkcie kontroly pre väčšiu dôveryhodnosť a transparentnosť.

image

· Nový prehliadač „Projekt Spartan“ nechá web pracovať za vás.  Prehliadač bol vytvorený s dôrazom na interoperabilitu. Vďaka kľúčovým vlastnostiam zabudovaným natívne do prehliadača, sa zväčší jeho spoľahlivosť a zlepší jeho schopnosť vyhľadávať. K najpokročilejším funkciám v prehliadači patrí schopnosť robiť si poznámky, či už klávesnicou alebo perom, priamo na webovej stránke a možnosť ľahko ich zdieľať s priateľmi; zorné pole pri čítaní bez rozptyľujúcich elementov zobrazí článok v zjednodušenom formáte pre skvelý zážitok z čítania článkov na webe, online alebo offline; a integrácia asistentky Cortana pre rýchlejšie vyhľadávanie a pracovanie online. Toto všetko je ponúkané v novom dizajne, navrhnutom len pre Windows 10.

· Xbox Live a nová aplikácia Xbox prinášajú nový zážitok z hry v systéme Windows 10. Xbox v systéme Windows 10 umožňuje hráčom a vývojárom prístup k tomu najlepšiemu z rozsiahlej hernej siete Xbox Live na oboch zariadeniach: Windows 10 PC a Xbox One. Hráči môžu zaznamenať, upravovať a zdieľať svoje najväčšie herné okamihy prostredníctvom Game DVR a hrať nové hry s priateľmi naprieč zariadeniam, spájajúc milióny hráčov po celom svete. Hry vyvinuté pre nové aplikačné programové rozhranie DirectX 12 vo Windows 10 zaznamenajú zlepšenie v oblasti rýchlosti, efektívnosti a grafických možností. Hráči budú mať tiež možnosť v rámci domácnosti hrať hry na svojich počítačoch či streamovať priamo z Xbox One konzol do svojich Windows 10 tabletov.

image

· Office pre Windows 10. Univerzálne aplikácie Office vo Windows 10 prinášajú zážitok na prvý dotyk naprieč zariadeniami. Nové verzie aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook sú navrhnuté od základu tak, aby fungovali vo Windows so zameraním na dotykové ovládanie a ponúkajú nezameniteľný zážitok z balíčka Office, ktorý zákazníci poznajú a milujú. So známymi funkciami balíka Office môžu ľudia s ľahkosťou vytvárať a upravovať dokumenty Word. Nové tzv. inking funkcie v programe PowerPoint umožnia ľuďom robiť poznámky k snímkam v reálnom čase a nové dotykové ovládanie v programe Excel uľahčí vytváranie a aktualizovanie tabuliek bez klávesnice alebo myši. Nová verzia desktopového balíka Office je v súčasnej dobe vo vývoji a v nadchádzajúcich mesiacoch Microsoft oznámi viac podrobností.

· Režim Continuum. V zariadeniach 2-v-1 sa bude v systéme Windows 10 ľahko prechádzať medzi ovládaním klávesnicou a myšou, dotykovým ovládaním a tabletom, pretože systém zaregistruje prechod a prirodzene sa prepne na nový režim.

· Nové univerzálne aplikácie. Windows 10 ponúkne nový zážitok v aplikáciách prostredníctvom kontinua celého zariadenia pre fotografie, videá, hudbu, mapy, ľudí, správy, mail a kalendár. Tieto zabudované aplikácie majú aktualizovaný jednotný dizajn. Obsah je uložený a synchronizovaný cez OneDrive, umožňujúc tak ľuďom začať niečo na jednom zariadení a pokračovať na inom.

Windows 10: Posilňovanie inovácie, nové inšpirujúce počítačové platformy

Windows 10 sa prispôsobuje zariadeniam, ktoré zákazníci používajú – od Xbox až po počítače, telefóny, tablety a drobné prístroje – ako aj tomu, čo zákazníci robia s konzistentným, zrozumiteľným a kompatibilným zážitkom. Windows 10 bude fungovať v neuveriteľne širokej škále zariadení – od tých najmenších v rámci „Internetu vecí“, až po servery v podnikových dátových centrách po celom svete. Niektoré zariadenia majú 4-palcové obrazovky, niektoré majú 80-palcové obrazovky a niektoré nemajú obrazovky vôbec. V stredu Microsoft predstavil dva prístroje, ktoré umožnia zákazníkom vyskúšať Windows novým, neuveriteľným spôsobom.

Windows 10 odomyká holografickú budúcnosť s Microsoft HoloLens

Spoločnosť Microsoft revolučným spôsobom predstavila, ako Windows 10 umožňuje posun od tradičného, na prístroje zameraného pohľadu, smerom k interakcii, ktorá je, v oveľa väčšej miere osobná a humanistická. Ako prvá holografická počítačová platforma vo svete, obsahuje Windows 10 sadu rozhraní API, ktoré umožňujú vývojárom vytvárať holografické zážitky v reálnom svete. V systéme Windows 10 môžu všetky univerzálne aplikácie pre Windows tiež pracovať ako hologramy – umožňujúc tak umiestnenie trojrozmerných hologramov vo fyzickom svete a poskytujúc nové spôsoby komunikácie, tvorenia a objavovania, ktoré sú osobnejšie a ľudskejšie.

image

Spoločnosť Microsoft predstavila najmodernejší holografický počítač na svete, aby predviedla možnosti hologramov v systéme Windows 10. Microsoft HoloLens je prvý nepripútaný holografický počítač – bez potreby káblov, telefónov alebo pripojenia k osobnému počítaču.

image

Microsoft HoloLens tvoria priehľadné holografické šošovky s vysokým rozlíšením, priestorový zvuk umožňuje sledovať a počúvať hologramy vo svete okolo vás. Microsoft HoloLens s pokročilými čipmi a senzormi a jednotkou Holographic Processing Unit (HPU) rozpoznáva to čo robíte, ako aj svet okolo vás, pričom je schopný fungovať bez káblov, spracúvajúc terabajty dát zo senzorov v reálnom čase.

image

Umiestnením trojrozmerných hologramov do sveta okolo vás poskytuje Microsoft HoloLens nový pohľad do vašej reality, pričom dokáže zistiť na čo sa pozeráte a pochopiť, čo hovoríte rukami a hlasom. Tým, že sa stávate stredobodom práce s počítačom, vám umožňuje Microsoft HoloLens tvoriť, získavať informácie, užívať si zábavu a komunikovať novým a vzrušujúcim spôsobom.

Nový Microsoft Surface Hub optimalizuje zážitok z Windows 10 pre skupiny

Systémom Windows 10 je vybavené tiež nové zariadenie Microsoft Surface Hub s veľkou obrazovkou, pomáhajúce tímom zdieľať pracovisko, pomáha spoločne vytvárať predstavy a podporuje spoločnú tvorbu. Hardvérové ​​inovácie v multi-dotykovom ovládaní a v digitálnom písaní rukou, spolu so zabudovanými kamerami, senzormi a mikrofónmi, umožňujú aby Surface Hub využíval systém Windows 10, Skype pre podnikanie a Office 365, takým spôsobom, že všetkým zúčastneným, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú priamo na mieste, alebo sú vzdialení, dokáže sprostredkovať pocit, ako keby spolupracovali v rovnakom priestore. Konkrétne, Surface Hub predstavuje najmodernejšiu digitálnu interaktívnu bielu tabuľu; nástroj na diaľkové konferencie; umožňuje viacerým ľuďom zároveň zdieľať a upravovať obsah na obrazovke prostredníctvom notebooku, tabletu alebo telefónu; a je to aj spoľahlivá platforma pre aplikácie veľkej obrazovky. K dispozícii je v dvoch veľkostiach – s 55-palcovou a 84-palcovou obrazovkou. Surface Hub odstraňuje súčasné obmedzenia tradičných scenárov z konferenčných miestností a povzbudzuje tímy aby vytvárali svoje najlepšie práce spoločne.

image

Nasledujúci technický náhľad Windows 10 pre PC bude k dispozícii zdarma zúčastneným v programe Windows Insiders počas budúceho týždňa a koncom februára prvýkrát na telefónoch. Viac informácií o programe Windows Insider a predbežnom technickom náhľade možno nájsť na: http://preview.windows.com.

Pre viac informácií o systéme Windows 10 navštívte: http://news.microsoft.com/windows10story

Novinky Windows 10 predstavené 21.1.2015

21. januára 2015

Pre používateľov súčasných verzií operačných systémov je veľmi dôležitá informácia o možnosti bezplatného upgrade počas prvého roku pre používateľov Windows 7, 8.1 a Windows Phone 8.1

Video z prezentácie je na http://news.microsoft.com/windows10story

Prezentované vlastnosti budú postupne uvoľňované do buildov dostupných v rámci programe Windows Insider počas nasledujúcich troch až piatich mesiacov

Došlo k zjednoteniu desktopového a dotykového nastavovania a prispôsobeniu používateľského rozhrania pri prechode medzi tabletovým a desktopovým módom u konvertibilných zariadení (pripojenie a odpojenie klávesnice). Aktuálny mód je možné prepnúť aj ručne.

w5

Akčné centrum spolupracuje naprieč zariadeniami

w4 

Digitálna asistentka Cortana bude k dispozícii na všetkých zariadeniach s Windows 10. Aktivuje sa z ponuky Start. Dokáže vyhľadávať nielen na internete, ale aj v súborovom systéme lokálneho zariadenia, alebo v súboroch uložených v cloudovom úložnom priestore OneDrive. Napríklad „Ukáž mi slajd z prezentácie XY“, „Ukáž mi fotky z 24 decembra z lokality Z“, „Pošli mail Billovi Gatesovi“

w10

Office bude k dispozícii ako univerzálna aplikácie aj na zariadeniach menších než 8 palcov (malé tablety, phablety a telefóny ako súčasť Windows 10. Bude naplno využívať možnosti zariadení, napríklad PowerPoint prezentácie pobežia plynule vrátane prechodov. Aplikácie budú mať prvky na ktoré sú používatelia zvyknutí vrátane ribbon

Nový prehliadač Project Spartan má nový rendrovací engine umožňujúci využiť možnosti zariadenia, hlavne grafický akcelerátor. Podporuje všetky formy komunikácie cez web, napríklad môžete pre niekoho označiť zaujímavý obsah a podobne.

Hry vo Windows 10 budú viac sociálne a interaktívne. Sociálna sieť Xbox App umožní hráčom vzájomnú komunikáciu vrátane prehrávania videa zachyteného z kľúčových scén hry. Windows 10 umožňuje streamovať hru hranú na Xbox One na zariadeniach s Windows 10

w2

Spolu s novinkami Windows 10 bolo predstavené aj nové zariadenie Microsoft Surface Hub – veľký 84 palcový 4K televízor s dotykovou obrazovkou a kamerami na snímanie gest. Vzhľadom k veľkosti je zariadenie smerované predovšetkým do firemnej sféry napríklad na mítingy a brainstormingy. Skvelým softvérovým doplnkom bude OneNote, umožňujúci písanie stylusom s tenkým hrotom aj na veľké displeje. Obrázok sa priebežne prekresľuje aj na ďalších pripojených zariadeniach

w15

Spolu s Windows 10 sa Microsoft chystá vstúpiť nielen do internetu vecí, ale aj do sveta rozšírenej reality – do sveta trojrozmerných hologramov. Prehliadať sa budú pomocou špeciálnych okuliarov HoloLens. Okrem CPU a grafického procesora tieto okuliare disponujú aj špeciálnym holografickým procesorom.

w14

Na vytváranie hologramov bude k dispozícii vývojové prostredie HoloStudio

w17

Podrobnosti o aplikačnom rozhraní budú zverejnené neskôr, možno až na vývojárskej konferencii Build, ktorá sa bude konať na rozhraní apríla a mája.

Ďalšie informácie o Windows 10

21. januára 2015

Dnes 21.1. 2015 bude live webcast, na ktorom budú predstavené ďalšie informácie ohľadne Windows 10. Prenos sa začne o 9:00 PT (18:00 CET)na webe http://news.microsoft.com/windows10story

image

Viac podrobností na Windows blogu, ktorý prináša bližšie informácie o prístupe k live webcastu .

image

Štúdijné materiály k téme Internet vecí (IoT)

15. januára 2015

Príspevok o tom ako nainštalovať Windows na dosku Intel Galileo a ako pre ňu robiť aplikácie sa stretol s veľkým ohlasom. Preto uvádzam námet, ako si rozšíriť vedomosti ohľadne tejto problematiky. Na Microsoft Virtual Academy nájdete tému Mobile Apps to IoT: Connected Devices with Windows Azure.

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/mobile-apps-to-iot-connected-devices-with-windows-azure

image

Odporúčam aj web Microsoft Research  http://www.lab-of-things.com/ 

image

Prvý projekt pre dosku Intel Galileo vo Visual Studiu 2013

7. januára 2015

Podobne ako pre klasické počítače je typickou prvou aplikáciou Hello word, teda aplikácia, ktorá vypíše na obrazovku jednoduchý oznam, pre mikrokontrolérové dosky je takouto aplikáciou “Blinky”. Jej úlohou je rozblikať LED diódu pripojenú na niektorý z portov. U dosky Galileo je tu aj iná analógia. Pre jej výkonný procesor Intel Quark X1000 taktovaný na 400 MHz je to rovnaký “kanón na vrabce” ako aplikácia Hello World pre osemjadrový procesor i7. Význam týchto štartovacích aplikácií je v tom, že si overíte, či máte všetko počnúc vývojovým prostredím, cez pripojenie dosky a jej operačný systém správne nainštalované a nakonfigurované. Postup inštalácie operačného systému Windows pre disku Intel Galileo, teda presnejšie vytvorenie SD karty, z ktorej Galileo Windows (v dobe písania článku to bol build 6.3.9600) j popísaný v predchádzajúcom príspevku.

Pre tento príklad vystačíte s vysvetlením, že horný, dlhší konektor (zložený z dvoch slotov) obsahuje 14 digitálnych vstupov/výstupov. LED diódu so sériovo zapojeným predradným odporom približne 220 Ohm pripojte medzi pin horného (dlhšieho) konektora s označením 13 a susedným  pinom s označením GND. Dajte pozor na polaritu inak LED dióda nemôže svietiť. Mapovanie pinov Arduino konektora na Galileo nájdete v dokumentácii na stránke dosky.

Doinštalovanie podpory pre IoT do Visual Studia 2013

Spustite inštalačný súbor WindowsDeveloperProgramforIOT.msi (získate ho zo stránky programu pre IoT vývojárov na https://dev.windows.com/en-us/featured/Windows-Developer-Program-for-IoT)

Vytvorenie projektu vo Visual Studiu.

Vo Visual Studiu 2013 vytvorte nový projekt typu Galileo Wiring app (Select File -> New Project, vyberte šablónu Select Templates -> Visual C++ -> Windows for IoT -> Galileo Wiring app

To je vlastne v konečnom dôsledku všetko, čo musíte urobiť, nakoľko šablóna projektu Galileo Wiring app v súbore Main.cpp (nájdete ho v projekte v zložke Sources) už obsahuje kód aplikácie typu “Blinky”, ktorý rozbliká LED diódu pripojenú na digitálny port 13 s periódou 1 sekunda

#include
“stdafx.h”

#include
“arduino.h”

int
_tmain(int
argc, _TCHAR* argv[])

{


return RunArduinoSketch();

}

int led = 13; // This is the pin the LED is attached to.

void setup()

{


// TODO: Add your code here

pinMode(led, OUTPUT); // Configure the pin for OUTPUT so you can turn on the LED.

}

// the loop routine runs over and over again forever:

void loop()

{


// TODO: Add your code here

digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW

Log(L“LED OFF\n”);

delay(1000); // wait for a second

digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on by making the voltage HIGH

Log(L“LED ON\n”);

delay(1000); // wait for a second

}

Po preklade môžete aplikáciu pre Intel Galileo pomocou klávesu F5 spustiť. Pripomíname, že doska Intel Galileo musé byť k vývojárskemu počítaču pripojená cez ethernetový kábel. Pri prvom spustení aplikácie musíte zadať prístupové privilégia. Pre operačný systém na SD karte vytvorenej podľa predchádzajúceho dielu sú tieto údaje

User name: Administrator

Password:

LED dióda by sa mala rozblikať

Windows na mikrokontrolérovej doske Intel Galileo

5. januára 2015

Vstúpte s Windows do sveta Internetu vecí a to ešte skôr ako je k dispozícii finálna verzia Windows 10. IoT – Internet of things umožňuje vzájomné prepojenie veľkého množstva inteligentných zariadení prostredníctvom internetu bez aktívnej účasti človeka. Budete potrebovať dosku Intel Galileo http://www.intel.com/content/www/us/en/do-it-yourself/galileo-maker-quark-board.html Doska dopĺňa populárnu mikrokontrolérovú platformu Arduino o výpočtovú kapacitu a komunikačné možnosti.

Aby ste mohli vykročiť do sveta “internetu vecí” (IoT – internet of things) a experimentovať s operačným systémom Windows na doske Intel Galileo, najskôr je potrebné prihlásiť sa do programu pre IoT vývojárov na https://dev.windows.com/en-us/featured/Windows-Developer-Program-for-IoT

Následne, po schválení získate prístup k príslušnému programu na connect.microsoft.com. Odtiaľ je potrebné stiahnuť si build Microsoft Windows for Intel Galileo, ktorý umiestnite na SD kartu a inštalačný program, konkrétne sa jedná o súbory

  • 9600.16384.x86fre.winblue_rtm_iotbuild.141114-1440_galileo_v2.wim
  • WindowsDeveloperProgramforIOT.msi

Nainštalujte WindowsDeveloperProgramforIOT.msi. Ak využívate Visual Studio 2013 Professional, Premium, alebo Ultimate, nainštalujte tento balíček priamo. Ak využívate I Visual Studio 2013 Express for Windows Desktops, najskôr musíte naionštalovať NuGet balíček NuGet Package Manager(pomocou menu Extensions and Updates) a až potom WindowsDeveloperProgramforIOT.msi

Inštalácia aplikácie Telnet

Aplikáciu Telnet budete potrebovať v ďalších krokoch pri nastavovaní, preto je potrebné túto súčasť Windows doinštalovať. V nastavení Programs -> Programs and Features vyberte položku Turn Windows Features on or off (Zapnúť, alebo vypnúť súčasti Windows) a v zozname označte Telnet Client (Klient služby Telnet).

Inštalácia klienta služby Telnet Po nainštalovaní Telnetu reštartujte počítač

Kopírovanie obrazu operačného systému na SD kartu

Spustite príkazový riadok ako správca. Napíšte príkaz v tvare

cd /d %USERPROFILE%\Downloads

apply-bootmedia.cmd -destination {YourSDCardDrive} -image {.wimFile downloaded above} -hostname mygalileo -password admin

V našom prípade konkrétne

cd /d %USERPROFILE%\Downloads

apply-bootmedia.cmd -destination E:\ -image 9600.16384.x86fre.winblue_rtm_iotbuild.141114-1440_galileo_v2.wim -hostname mygalileo -password admin

Kopírovanie obrazu operačného systému na SD kartu

Upozorňujeme, že operácia kopírovania obrazu operačného systému Windows na SD kartu trvá niekoľko desiatok minút a spočiatku vás môže uviesť do omylu. Po ozname

Saving image

[==========================100.0%==========================]

Unmounting image

[==========================100.0%==========================]

The operation completed successfully.

 

čakajte, ďalej kým sa po niekoľkých sekundách zobrazí ukazovateľ priebehu kopírovania vygenerovaného obrazu a dobehne do hodnoty 100 percent

**** Applying image C:\Users\LUBOSL~1\AppData\Local\Temp\apply-BootMedia-24214\9

600.16384.x86fre.winblue_rtm_iotbuild.141114-1440_galileo_v2.wim

**** to E:\

Deployment Image Servicing and Management tool

Version: 6.3.9600.17031

Applying image

[====================== 39.0% ]

a nezobrazí sa informácia o ukončení kopírovania obrazu operačného systému

**** Successfully applied C:\Users\Luboslav Lacko\Downloads\9600.16384.x86fre.

winblue_rtm_iotbuild.141114-1440_galileo_v2.wim

**** to E:\

****

**** hostname: mygalileo

**** timezone: Pacific Standard Time

**** Username: Administrator

**** Password: admin

****

**** Done.

Všimnite si na výpise konzolovej aplikácie oznam o dočasnej zmene časového pásma na Pacifický štandardný čas. Preto po ukončení kopírovania nastavte v počítači správne časové pásmo.

Bootovanie Windows na doske Intel Galileo

Pre nabootovanie Windows je potrebné zasunúť do slotu na doske Galileo SD kartu s obrazom operačného systému a pripojiť cez Ethernet dosku Galileo k počítaču, ktorý je pripojený na internet cez WiFi. Váš počítač bude stále mať pripojenie k internetu zároveň bude schopný komunikovať s Galileo.

  1. Pripojte jeden koniec sieťového kábla do ethernetového portu na vašom Galileo
  2. Pripojte druhý koniec sieťového kábla k počítaču pomocou vstavaného ethernetového portu alebo USB adaptéru
  3. Pripojte k doske Galileo napájací adaptér
  4. Pozorujte blikanie LED diódy na doske vedľa veľkého USB konektora s označením SD. Nábeh Windows trvá približne minútu. Potom LED dióda prestane blikať

 

Pripojenie pre bootovanie Windows na doske Intel Galileo

Pripojenie sa k doske cez Telnet

Pre komunikáciu s doskou Galileo sa pripojte k nej cez Telnet príkazom telnet mygalileo

Telnet spustíte cez Štart-> Spustiť

Po výzve aplikácie telnet, použite nasledujúce užívateľské meno a heslo:

User name: Administrator

Password:

 

Pripojenie sa k operačnému systému na doske Intel Galileo cez Telnet

Po úspešnom prihlásení sa vypíše informácia o verzii operačného systému

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

 

Teraz môžete s doskou experimentovať

Vypnutie Windows

Pre regulérne vypnutie cez Telnet zadajte príkaz

shutdown /s /t 0

 

C:\windows\system32>shutdown /s /t 0

System will shutdown in 0 seconds…

 

C:\windows\system32>