Archive for máj, 2015

Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10

16. mája 2015

Windows 8.1 umožnil vytváranie univerzálnych aplikácií pre platformy Windows a Windows Phone pričom s výnimkou špecifík používateľského rozhrania bolo možné využívať spoločný kód aj lokálne databázy. Windows 10 ide ďaleko nad rámec spomínaných možností a prináša nový aplikačný model Universal Windows Platform (UWP) App model. Tento model sprístupňuje API vrstvy naprieč zariadeniami. Je unifikovaný pre všetku podporované platformy od mikrokontrolérov v rámci IoT (internetu vecí) cez smartfóny, tablety, PC, hernú konzolu Xbox, nástenné zariadenie s veľkoplošnou obrazovkou Surface Hub až po holografické okuliare HoloLens.

V praxi to znamená, že vytvoríte jediný balíček pre distribúciu aplikácie, ktorá môže byť inštalovaná na širokom spektre zariadení. Zjednotená je aj distribúcia cez spoločný aplikačný obchod Windows Store

Unifikácia aplikácie pre rôzne platformy s rôznou veľkosťou displeja a rôznou filozofiou používateľského prostredia však predpokladá splnenie určitých požiadaviek. V praxi by to malo znamenať aby používateľ mal pocit, že vaša aplikácia je šitá práve na mieru jeho zariadeniu. Ak to zovšeobecníme, vaša aplikácia by mala byť šitá na mieru každému zariadenia a byť schopná v maximálnej miere využiť jeho jedinečné vlastnosti. Preto sú k dispozícii jedinečné API pre jednotlivé typy zariadenia, ktoré rozširujú garantovanú vrstvu API. Môžete napísať podmienečný kód pre prístup k týmto jedinečným API rozhraniam aby sa využili len na danom type zariadení. Adaptívne ovládacie prvky používateľského rozhrania a panely s flexibilným nové rozložením prvkov vám umožnia prispôsobiť používateľské rozhranie aplikácie pre široké spektrum zariadení s rôznou veľkosťou a rozlíšením displeja. Vývojári teda už nebudú cieliť aplikácie na operačný systém, ale na jedno alebo viac druhov zariadení.

Rodiny zariadení

Rodina zariadení je množina API rozhraní pre konkrétny konštrukčný faktor zariadení (smartfón, tablet…), ktoré majú názov a číslo verzie. Dedí vlastnosti od API rozhrania univerzálnej rodiny zariadení a rozširuje ich. To zaručuje, že API univerzálneho zariadenia bude dostupné na každom prístroji.

Každý potomok, teda rodina konkrétnych zariadení pridáva k zdedeným vlastnostiam a funkciám svoje špecifické. Pritom je zaručené, že tieto vlastnosti a funkcie budú dostupné na akomkoľvek zariadení príslušnej rodiny. Výhodou takejto hierarchie rodín zariadení je, že vaša aplikácia môže bežať na akejkoľvek, prípadne všetkých rodinách zariadení. Adaptívny kód dynamicky deteguje a používa funkcie zariadenia z konkrétnej rodiny, ktoré sú mimo rodiny univerzálne zariadenie.

Rozhodnutie o tom, na ktoré rodiny zariadení bude vaša aplikácia cieliť je na vás, podľa jej účelu. Snažte sa pokryť čo najviac funkcionality z API univerzálnej rodiny. Podľa toho vaša aplikácia obsiahne väčší, alebo menší počet zariadení. Ak bude využívať len API univerzálnej rodiny, bude k dispozícii pre všetky zariadenia. Platí to aj opačne, čím viac funkcií musí byť volaných podmienečne, tým musíte aplikáciu urobiť viac adaptívnu, aby taktiež mohla bežať na širokú škálu zariadení. Aplikácia, ktorá sa zameriava špecifické vlastnosti rodiny, IoT zariadení môže bežať len na týchto zariadeniach.

Môžete sa snažiť o tri druhy stratégie.

  • Maximalizácia dosahu vašej aplikácie. Ak chcete bez väčšej obsiahnuť maximálny rozsah zariadení, logicky musíte využívať iba funkcie API rozhrania univerzálnej rodiny zariadení. Tieto zdedili všetci potomkovia, čiže užšie zamerané rodiny zariadení. Iný prácnejší, ale oveľa lepší spôsob je adaptovať aplikáciu pre všetky rodiny s používateľským rozhraním, teda desktop, mobile, Xbox
  • Cielenie na jeden druh zariadenia. Ak sa chcete úzko špecializovať na jednu rodinu zariadení, povedzme na PC, alebo hernú konzolu Xbox môžete v plnom rozsahu využívať funkcie API pre vybrané rodiny zariadení.
  • Cielenie na podmnožinu zariadení. Môžete aplikáciu zacieliť povedzme na desktop a mobil, prípadne desktop, Xbox a Surface Hub. Typickým príkladom bude graficky náročná hra, ktorá by bola veľkou záťažou pre grafický subsystém a batériu mobilného zariadenia.
Reklamy

Čo potrebujete na vývoj aplikácií pre Windows 10

15. mája 2015

Aby ste mohli robiť praktické príklady, potrebujete mať vhodne nakonfigurovaný vývojársky počítač. Na reálny, alebo virtuálny počítač si nainštalujte poslednú zostavu Windows 10 preview, a vývojové prostredie Visual Studio 2015. v dobe písania príspevky to bola zostava Windows 10075 a Visual Studio 2015 Release Candidate. Pri inštalácii Visual Studia sa uistite, že máte zaškrtnutú položku Universal Windows App Development Tools a emulátory pre mobilné platformy Ešte predtým skontrolujte v BIOSE vývojárskeho počítača, či máte povolenú podporu virtualizácie. Bez nej vám nebudú fungovať emulátory.

Ako prepnúť Windows 10 zariadenie do vývojárskeho módu

15. mája 2015

Keď si nainštalujete najnovší preview Windows 10, vývojové prostredie Visual Studio 2015 RC a urobíte prvý projekt pre Windows 10, pri pokuse o jeho spustenie sa vám zobrazí takýto dialóg.

Aby ste mohli ladiť aplikácie pre Windows 10 na lokálnom počítači, alebo emulátore, je potrebné zariadenie prepnúť do vývojárskeho módu. Najjednoduchší postup je:

  • Spustite regedit
  • Vytvorte register typu DWORD a nastavte jeho hodnotu na 1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowAllTrustedApps
  • Vytvorte register typu DWORD a nastavte jeho hodnotu na HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowDevelopmentWithoutDevLicense

Dojmy a zážitky z testovania Holo Lens

5. mája 2015

Podarilo mi dostať medzi niekoľko málo novinárov, ktorí na konferencii Build 2015 mali možnosť ako prví mimo zamestnancov Microsoftu vyskúšať horúcu novinku – holografické okuliare HoloLens. Zážitky z dvojhodinového testovania popisujem na http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2015-05-05/c168804-exkluzivne-pc-revue-medzi-30-magazinmi-sveta-ktore-vyskusali-okuliare-hololens