Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 10

16. mája 2015

Windows 8.1 umožnil vytváranie univerzálnych aplikácií pre platformy Windows a Windows Phone pričom s výnimkou špecifík používateľského rozhrania bolo možné využívať spoločný kód aj lokálne databázy. Windows 10 ide ďaleko nad rámec spomínaných možností a prináša nový aplikačný model Universal Windows Platform (UWP) App model. Tento model sprístupňuje API vrstvy naprieč zariadeniami. Je unifikovaný pre všetku podporované platformy od mikrokontrolérov v rámci IoT (internetu vecí) cez smartfóny, tablety, PC, hernú konzolu Xbox, nástenné zariadenie s veľkoplošnou obrazovkou Surface Hub až po holografické okuliare HoloLens.

V praxi to znamená, že vytvoríte jediný balíček pre distribúciu aplikácie, ktorá môže byť inštalovaná na širokom spektre zariadení. Zjednotená je aj distribúcia cez spoločný aplikačný obchod Windows Store

Unifikácia aplikácie pre rôzne platformy s rôznou veľkosťou displeja a rôznou filozofiou používateľského prostredia však predpokladá splnenie určitých požiadaviek. V praxi by to malo znamenať aby používateľ mal pocit, že vaša aplikácia je šitá práve na mieru jeho zariadeniu. Ak to zovšeobecníme, vaša aplikácia by mala byť šitá na mieru každému zariadenia a byť schopná v maximálnej miere využiť jeho jedinečné vlastnosti. Preto sú k dispozícii jedinečné API pre jednotlivé typy zariadenia, ktoré rozširujú garantovanú vrstvu API. Môžete napísať podmienečný kód pre prístup k týmto jedinečným API rozhraniam aby sa využili len na danom type zariadení. Adaptívne ovládacie prvky používateľského rozhrania a panely s flexibilným nové rozložením prvkov vám umožnia prispôsobiť používateľské rozhranie aplikácie pre široké spektrum zariadení s rôznou veľkosťou a rozlíšením displeja. Vývojári teda už nebudú cieliť aplikácie na operačný systém, ale na jedno alebo viac druhov zariadení.

Rodiny zariadení

Rodina zariadení je množina API rozhraní pre konkrétny konštrukčný faktor zariadení (smartfón, tablet…), ktoré majú názov a číslo verzie. Dedí vlastnosti od API rozhrania univerzálnej rodiny zariadení a rozširuje ich. To zaručuje, že API univerzálneho zariadenia bude dostupné na každom prístroji.

Každý potomok, teda rodina konkrétnych zariadení pridáva k zdedeným vlastnostiam a funkciám svoje špecifické. Pritom je zaručené, že tieto vlastnosti a funkcie budú dostupné na akomkoľvek zariadení príslušnej rodiny. Výhodou takejto hierarchie rodín zariadení je, že vaša aplikácia môže bežať na akejkoľvek, prípadne všetkých rodinách zariadení. Adaptívny kód dynamicky deteguje a používa funkcie zariadenia z konkrétnej rodiny, ktoré sú mimo rodiny univerzálne zariadenie.

Rozhodnutie o tom, na ktoré rodiny zariadení bude vaša aplikácia cieliť je na vás, podľa jej účelu. Snažte sa pokryť čo najviac funkcionality z API univerzálnej rodiny. Podľa toho vaša aplikácia obsiahne väčší, alebo menší počet zariadení. Ak bude využívať len API univerzálnej rodiny, bude k dispozícii pre všetky zariadenia. Platí to aj opačne, čím viac funkcií musí byť volaných podmienečne, tým musíte aplikáciu urobiť viac adaptívnu, aby taktiež mohla bežať na širokú škálu zariadení. Aplikácia, ktorá sa zameriava špecifické vlastnosti rodiny, IoT zariadení môže bežať len na týchto zariadeniach.

Môžete sa snažiť o tri druhy stratégie.

  • Maximalizácia dosahu vašej aplikácie. Ak chcete bez väčšej obsiahnuť maximálny rozsah zariadení, logicky musíte využívať iba funkcie API rozhrania univerzálnej rodiny zariadení. Tieto zdedili všetci potomkovia, čiže užšie zamerané rodiny zariadení. Iný prácnejší, ale oveľa lepší spôsob je adaptovať aplikáciu pre všetky rodiny s používateľským rozhraním, teda desktop, mobile, Xbox
  • Cielenie na jeden druh zariadenia. Ak sa chcete úzko špecializovať na jednu rodinu zariadení, povedzme na PC, alebo hernú konzolu Xbox môžete v plnom rozsahu využívať funkcie API pre vybrané rodiny zariadení.
  • Cielenie na podmnožinu zariadení. Môžete aplikáciu zacieliť povedzme na desktop a mobil, prípadne desktop, Xbox a Surface Hub. Typickým príkladom bude graficky náročná hra, ktorá by bola veľkou záťažou pre grafický subsystém a batériu mobilného zariadenia.
Reklamy

Čo potrebujete na vývoj aplikácií pre Windows 10

15. mája 2015

Aby ste mohli robiť praktické príklady, potrebujete mať vhodne nakonfigurovaný vývojársky počítač. Na reálny, alebo virtuálny počítač si nainštalujte poslednú zostavu Windows 10 preview, a vývojové prostredie Visual Studio 2015. v dobe písania príspevky to bola zostava Windows 10075 a Visual Studio 2015 Release Candidate. Pri inštalácii Visual Studia sa uistite, že máte zaškrtnutú položku Universal Windows App Development Tools a emulátory pre mobilné platformy Ešte predtým skontrolujte v BIOSE vývojárskeho počítača, či máte povolenú podporu virtualizácie. Bez nej vám nebudú fungovať emulátory.

Ako prepnúť Windows 10 zariadenie do vývojárskeho módu

15. mája 2015

Keď si nainštalujete najnovší preview Windows 10, vývojové prostredie Visual Studio 2015 RC a urobíte prvý projekt pre Windows 10, pri pokuse o jeho spustenie sa vám zobrazí takýto dialóg.

Aby ste mohli ladiť aplikácie pre Windows 10 na lokálnom počítači, alebo emulátore, je potrebné zariadenie prepnúť do vývojárskeho módu. Najjednoduchší postup je:

  • Spustite regedit
  • Vytvorte register typu DWORD a nastavte jeho hodnotu na 1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowAllTrustedApps
  • Vytvorte register typu DWORD a nastavte jeho hodnotu na HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock\AllowDevelopmentWithoutDevLicense

Dojmy a zážitky z testovania Holo Lens

5. mája 2015

Podarilo mi dostať medzi niekoľko málo novinárov, ktorí na konferencii Build 2015 mali možnosť ako prví mimo zamestnancov Microsoftu vyskúšať horúcu novinku – holografické okuliare HoloLens. Zážitky z dvojhodinového testovania popisujem na http://www.itnews.sk/spravy/technologie/2015-05-05/c168804-exkluzivne-pc-revue-medzi-30-magazinmi-sveta-ktore-vyskusali-okuliare-hololens

Nainštalujte si Windows 10 zostavu 10074

30. apríla 2015

Počas konferencie Build bola pre participantov v programe Windows Insider uvoľnená nová zostava Windows 10 s číselným označením 10074. Pozorný používateľ si všimne, že názov zostavy sa zmenil z “Technical Preview” na “Insider Preview”, čo len podčiarkuje dôležitosť testovania nového operačného systému v komunite Windows Insider (https://insider.windows.com/ ).

Windows-10-Build-10074-Small

Zmenou, ktorú postrehnete na prvý pohľad je vylepšenie menu aj notifikačného panelu. Dizajnéri aplikovali polo priepustnosť, ktorá bola vo Windows 7 označovaná ako Aero Glass. Používatelia boli na túto vlastnosť zvyknutí a požadovali jej návrat. Microsoft sa k testovaniu tejto funkcie postavil veľmi zaujímavo. 50% testerov bude mať transparentnosť v ponuke hlavného panela a štart ponuky, zatiaľ čo zostávajúcich 50% bude na týchto prvkoch vidieť efekt rozmazania, ako keby sa dívali na podklad cez matné sklo. Takto dizajnéri a vývojári zistia, či sa používateľom efekt rozmazania naozaj páči.

V ponuke Štart sa objavili animované dlaždice ďalších aplikácií. Zlepšila sa kontinuita zobrazovania na viacerých monitoroch s rôznym DPI. Laicky povedané – používateľské rozhranie operačného systému a aplikácií vyzerá na všetkých monitoroch rovnako pekne bez ohľadu na DPI. Interaktívna digitálna asistentka Cortana je čoraz hlbšie integrovaná nielen do operačného systému, ale aj do aplikácií

Aplikácia Music Preview má zaujímavé vylepšenia používateľského rozhrania. Pomocou aplikácie Video Preview si môžete stiahnuť filmy a odoberať televízne programy, samozrejme len v podporovaných regiónoch. Zostava 10074 má aj niektoré obmedzenia. Vývojári zatiaľ nemôžu povoliť režim Vývojár v nastaveniach a musia povoliť zariadenie pre vývoj pomocou editora politiky skupiny.

Microsoft Build 2015 – deň prvý

30. apríla 2015

Mal som perný pracovný deň na vývojárskom evente Microsoftu v San Franciscu. Čo sa odohralo prvý deň? Konferenciu otvoril charizmatický CEO Microsoftu Satya Nadella. Zdôraznil, že nová generácia Windows začína nielen novú éru personálneho computingu a mobility, ale aj kompatibility a interoperability aplikácií pre širokú paletu zariadení od Raspberry Pie po holografický počítač, pričom bude podporovaná široká škála zobrazovacích jednotiek od miniatúrnych displejov po nástenný Surface Hub. Ak sa naplnia plány Microsoftu a používatelia starších verzií využijú ročnú lehotu na bezplatnú aktualizáciu, Satya Nadella predpokladá že Windows 10 pobeží v celosvetovom meradle na viac ako miliarde zariadení. Stane sa tak najrozšírenejšou verziou operačného systému v doterajších dejinách.

Prehliadač Microsoft Edge.

Úplne nový webový prehliadač dostupný v poslednej verzii Windows 10 Preview pod označením Project Spartan bola predstavená pod finálnym názvom Microsoft Edge. Vo Windows 10 bude Edge implicitne predvoleným prehliadačom. Edge umožňuje robenie poznámok priamo v prehliadači. Samozrejme len v lokálnej kópii stránky na vašom PC. Na zvýrazňovanie a poznámky rukopisom potrebujete dotykové elektronické pero, alebo aspoň dotykový displej a prst, alebo klasické “pasívne” pero so zaobleným mäkkým hrotom. Poznámky samozrejme môžete do webových stránok písať aj pomocou klávesnice. Poznámky na webových stránkach budú podľa nášho názoru vysoko návykové nielen pre študentov. Často potrebujete niekomu niečo vysvetliť, okomentovať a podobne Stránky s poznámkami môžete následne zdieľať e-mailom, cez sociálne siete, alebo prostredníctvom aplikácie OneNote

Väčšina z vás viac, alebo menej úspešne bojuje s problémom ako získať z webu relevantný obsah bez rozptyľovania reklamou, grafickými efektami, či inými sprievodnými javmi moderného, čoraz viac komercionalizovaného internetu. Dôkazom, že Microsoft v poslednom čase načúva pripomienkam používateľov je aj implementácia režimu “Reading List”. V ňom sa webové stránky zobrazia v režime čítania. Graficky je tento režim veľmi podobný papierovej knihe, či obrázkovému časopisu. Po prepnutí do režimu čítania vám Edge všetky nežiadúce atribúty odfiltruje a umožní sústrediť sa na primárny obsah. Stránky môžete ukladať vo formáte PDF a prečítať si ich aj keď budete off-line. Hlavnú výhodu režimu Reading List sme si nechali na koniec – výsledná podoba stránky v tomto režime bude synchronizovaná vo všetkých vašich Windows 10 zariadeniach

Continuum

Výkon dnešných smartfónov s viacjadrovými procesormi taktovanými v mnohých prípadoch až na 1,5 až 2 GB je na úrovni počítačov nižšej a strednej triedy. Aby sa smartfóny aj napriek obmedzeniam vyplývajúcich z menších displejov a s tým súvisiacim používateľským rozhraním stali plnohodnotným nástrojom na prácu budú nové prístroje s Windows 10 podporovať funkcionalitu nazvanú Continuum. Po doplnení o klávesnicu, myš a externý monitor sa de facto premenia na počítač. Novej veľkosti obrazovky sa samozrejme prispôsobí nielen operačný systém, ale aj aplikácie.

Interoperabilita medzi platformami

Microsoft predstavil štyri cesty, ktoré vedú k vytvoreniu aplikácií pre Windows Store. Vývojári budú môcť konvertovať existujúce webové aplikácie aj desktopové aplikácie využívajúce technologickú platformu .NET pre Win32. Už druhá možnosť bola odmenená potleskom. Konvertované desktopové aplikácie budú využívať aplikačnú virtualizáciu App-V, pobežia v izolovaných snadboxoch takže podobne ako Modern UI aplikácie nebudú môcť ovplyvňovať operačný systém a zle napísané aplikácie ho nebudú spomaľovať.

Potlesk sa stupňoval, keď bola ohlásená možnosť konvertovať aplikácie vytvorené pre platformu Android v programovacích jazykoch Java a C++ a aplikácie pre iOS (iPhone, iPad) vytvorené v Objective C. Čiastočne je to z núdze cnosť, ale hlavne akceptovanie pripomienok používateľov ohľadne slabšej ponuky aplikácií vo Windows Store v porovnaní s konkurenciou. Na prednáške bola demonštrovaná hra Candy Crush Saga, ktorá bola pre Windows Store vytvorená konverziou zdrojového kódu v Objective C pre platformu iOS. Tvorcovia aplikácie si pochvaľovali vysokú kompatibilitu, takže konverzia bola rýchla a bezproblémová.

Microsoft sa snaží zatraktívniť a sprístupniť Windows Store nielen vývojárom, ale aj používateľom. Mnohí z nich majú záujem aj o platené aplikácie, akceptujú cenu, no nemajú kreditnú kartu. Pre nich sú určené nové možnosti platby za aplikácie cez mobilných operátorov. Pre podnikových používateľov pribudla nová sekcia Windows Store for Business

Visual Studio aj pre Mac OS a Linux

Významným obmedzením doterajších verzií Visual Studia bola skutočnosť, že toto vývojové prostredie bežalo len na počítačoch s Windows V zmysle hesla “vývojári všetkých platforiem integrujte sa” boli predstavené verzie Visual Studio Family pre Mac OS, Ubuntu. Na rovnakých platformách a samozrejme vo Windows pobeží aj Visual Studio Code – editor optimalizovaný pre tvorbu kódu, intellisense, ladenie a podporu GIT.

Holo Lens

Klasický tandem myš klávesnicu v súčasnosti dopĺňa multidotykové ovládanie, gestá a v najbližšej budúcnosti pribudnú aj hologramy. V januári bolo oznámené, že do Windows 10 budú integrované aj 3D holografické okuliare HoloLens, ktoré zobrazujú na priehľadných displejoch objekty tak aby boli včlenené do obrazu, ktorý priamo vidíme. Parametre nových okuliarov sú stále zahalené tajomstvom, no na hlavnej prednáške boli demonštrované ďalšie možnosti ich využitia. Nielen pri domácej zábave, kedy HoloLens dokáže zobraziť obrazovky aplikácií v priestore ale aj v rôznych vedných odboroch. Napríklad chirurgovia si budú môcť prehliadnuť trojrozmerné modely orgánov. Holografické okuliare spolu s fenoménom IoT (internet vecí) poskytnú nové možnosti pre ovládanie robotov a iných pripojených zariadení.

Cloudová platforma Azure

Scott Guthrie viceprezident Cloud a Enterprise predstavil novinky týkajúce sa cloudovej platformy Microsoft Azure predovšetkým škálovateľnosť a možnosti integrácie. Pribudli nové služby SQL DB Elastic Database Pool, ktorá umožňuje správu separátnych databáz, SQL Data Warehouse, umožňujúca vytváranie cloudových dátových skladov a tržíšť a služba Data Lake pre ukladanie obrovského množstva heterogénnych údajov zo senzorov a IoT. Údaje sa ukladajú v originálnom formáte.

Deň skončil úžasnou párty vo výstavnej hale Exploration kde sú nainštalované rôzne fyzikálne hračky.

Build 2015

29. apríla 2015

Začala konferencia Build 2015. Keynote môžete sledovať na http://channel9.msdn.com/?wt.mc_id=dxbuild2015_ch9starting

Vývojárske nástroje a API pre Windows 10

23. marca 2015

Microsoft aktuálne uvoľnil prvú preview verziu vývojárskych nástrojov pre Windows 10 v rámci programu Windows Insider programu (http://insider.windows.com/). Ďalšia verzia bude následne uvoľnená počas konferencie Build v San Franciscu, ktorá začína 29. apríla.

Pre experimentovanie s univerzálnymi aplikáciami Windows UAP (Universal App Platform) je dispozícii Visual Studio Tools for Windows 10 Technical Preview. Tento nástroj si vyžaduje, aby ste mali nainštalovanú zostavu Windows 10 build 10041 alebo novší a vývojové prostredie Visual Studio 2015 CTP6. K dispozícii je aj niekoľko výučbových videí, dokumentácia na lokalite MSDN a príklady na GitHub

UAP (Universal App Platform) je nová aplikačná platforma pre Windows 10, ktorá využíva Windows OneCore – jednotné jadro, na ktorom budú vybudované edície Windows 10 pre rôzne platformy od Xboxu, cez desktopy, tablety, smartfóny až po mikrokontrolérové dosky.

Vývoj hier pre Xbox a Windows 10

5. marca 2015

Nový príspevok na Xbox Wire detailnejšie popisuje ohlásenia a plány Microsoftu s poskytovaním nástrojov vývojárom pre tvorbu hier, ktoré im pomôžu osloviť čo najširšiu skupinu užívateľov. Viac informácií nájdete v blogovom príspevku, sumár ohlásení z GDC nájdete nižšie.

image

Materiály, vrátane ohlásení z prezentácie Phila Spencera, nájdete v GDC media kite. Ďalšie materiály, vrátane záznamu prezentácie Phila Spencera, tam pribudnú neskôr.

Ohlásenia Microsofu na GDC 2015

– Xbox Live SDK pre Windows 10 umožní vývojárom prístup k mnohým funkciám Xbox Live dostupných zatiaľ iba na platforme Xbox One. Čoskoro bude dostupné SDK aj vývojárom na iných platformách.

– Každý vývojár môže vytvoriť projekt a zacieliť ho na viaceré platformy. Vďaka Universal App Platform môžu herní vývojári prinášať obsah širšej skupine užívateľov.

– Cez Windows Store môžu vývojári prinášať obsah bez ohľadu na platformu; na PC, konzoly, tablety aj mobilné telefóny a osloviť viac ako 1,5 miliardy užívateľov.

– Portálom pre tvorbu a vydávanie hier cez Windows Store je Universal Development Center.

– Vývojárom na PC umožní dosiahnuť novú úroveň výkonu a kontroly DirectX 12, jednotné API, ku ktorému môžu pristupovať na viacerých zariadeniach.

– Bezdrôtové herné príslušenstvo pre Xbox bude navrhované a podporované ako konzolami Xbox One, tak aj PC s Windows 10.

– Elite: Dangerous od Frontier Developments vychádza pre Xbox One toto leto.

– Program ID@Xbox rozširuje podporu na všetky zariadenia s Windows 10, vrátane HoloLens.

– Vďaka spolupráci s Motiga sa Gigantic, prvá hra tohto štúdia, dostane na zariadenia s Windows 10 a platformu Xbox One.

Predstavenie Lumia 640 a 640XL

5. marca 2015

Na MWC 2105 som nahral video, kde Igor Šmerda predstavuje horúce novinky Microsoftu Lumia 640 a 640 XL

http://www.itnews.sk/spravy/spotrebna-elektronika/2015-03-05/c167884-video-mwc-2015-predstavenie-telefonov-lumia-640-a-lumie-640-xl

image